Geen landelijke Open azc dag, wel online binnenkijken in een azc

Vanwege het coronavirus is er dit jaar geen Open azc dag, maar is er een virtuele rondleiding door een azc in de film 'Azc in Beeld'.

Jaarlijks organiseren het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)  en VluchtelingenWerk Nederland (VWN) een Open azc dag op Burendag. Veel asielzoekerscentra openen dan hun deuren voor het publiek om een indruk te geven van het dagelijks leven op een azc en om ontmoetingen tussen Nederlanders en bewoners te laten plaatsvinden. Vorig jaar trok de Open azc dag 19.000 bezoekers.

Azc in beeld

In de film 'Azc in Beeld' vertellen een bewoner en medewerkers van het COA, IND, DT&V en VWN hoe het dagelijkse leven op een azc er uit ziet. Met de film willen de organisaties vluchtelingen en asielzoekers een gezicht geven.

Bewoner Ayoub, van het azc in Den Helder, neemt ons mee in een rondleiding door zijn azc. Medewerkers van de organisaties vertellen over hun werkzaamheden op een opvanglocatie; de toelating, registratie, opvang en de begeleiding van asielzoekers naar een woning in Nederland of hoe de terugkeer gaat naar het land van herkomst.

De gehele film kunt u vanaf zaterdag 26 september kijken op de site van azc in beeld.

Azc-krant

Sommige locaties maken een azc-krant over het wonen en leven op een azc. De azc-krant wordt voor of op Burendag, samen met bewoners, verspreid in de directe omgeving.

Burendag

'Azc in Beeld' is gelijktijdig met de viering van Burendag. De organisaties willen hiermee benadrukken dat asielzoekers en vluchtelingen buren zijn van ons allemaal. Het Oranjefonds organiseert Burendag omdat buurten leuker, veiliger en socialer worden als buren elkaar ontmoeten en zich samen inzetten voor hun buurt. Het COA, de IND, DT&V en VluchtelingenWerk Nederland sluiten zich hier van harte bij aan.