Subsidie OZV van invloed op vertrek uit Nederland

Staatssecretaris Broekers-Knol heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de evaluatie van de subsidieregeling Ondersteuning Zelfstandig Vertrek 2019 (OZV). Zij stuurde het evaluatierapport mee met de Kamerbrief op 20 november 2020.

Het onafhankelijk adviesbureau Motivaction heeft de subsidieregeling OZV geëvalueerd. De evaluatie laat zien dat de OZV-regeling een bijdrage levert aan het bevorderen van zelfstandig vertrek uit Nederland en aan een betere samenwerking tussen de Dienst Terugkeer en Vertrek, de gemeenten en betrokken non-gouvernementele organisaties (NGO’s). De onderzoekers concluderen verder dat de subsidieregeling heeft gezorgd voor meer draagvlak voor terugkeer bij het maatschappelijk middenveld.

Effectiviteit

Het rapport laat zien dat van de reeds afgeronde projecten 45 procent van de deelnemers is teruggekeerd. De gemiddelde kosten per terugkeerder liggen grotendeels onder de gestelde norm van de subsidieregeling. Op basis van de resultaten uit de evaluatie wordt de subsidieregeling gecontinueerd. De in het rapport opgestelde adviezen en aanbevelingen worden ter harte genomen om zo de effectiviteit van de OZV-regeling, waar mogelijk, verder te vergroten.