Staatssecretaris gestart met herbeoordeling veilige landen

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Ankie Broekers-Knol is begonnen met de herbeoordeling van de landen die momenteel als ‘veilig’ worden aangemerkt.

Op 7 april 2021 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan over de (her)beoordeling van de aanwijzing “veilig land van herkomst”. De uitspraak heeft directe gevolgen voor het besluitvormingsproces van de IND voor wat betreft asielaanvragen van vreemdelingen afkomstig uit veilige landen van herkomst, maar is ook voor de DT&V relevant.

Naar aanleiding van deze uitspraak is de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid gestart met een herbeoordeling van de landen die op dit moment als veilig land van herkomst zijn aangewezen. Daarbij heeft zij ervoor gekozen om, vanwege de substantiële instroom van deze groep vreemdelingen, te starten met de herbeoordeling van Marokko, Tunesië, Georgië en Algerije.

Op 6 mei 2021 heeft zij de Tweede Kamer geïnformeerd over de herbeoordeling van Marokko, Tunesië en Georgië en daarbij aangegeven dat de aanwijzing van deze landen als veilig land van herkomst onverkort wordt voortgezet. De verwachting is dat de herbeoordeling van Algerije eveneens op korte termijn zal volgen. 

De kamerbrief en herbeoordeling zijn te vinden op de site van de Rijksoverheid.