Inspectie JenV: uitzettingen verlopen in de regel goed

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) heeft per brief haar bevindingen bekend gemaakt vanuit het toezicht op terugkeer. De Inspectie concludeert dat de gedwongen en begeleide terugkeer van vreemdelingen ook in 2020 in de regel zorgvuldig, veilig en humaan verliep.

Het jaar 2020 was voor de Inspectie JenV een overgangsjaar op weg naar een ander vormgegeven toezicht. Zij houdt sinds 2014 toezicht op begeleide uitzettingen en constateerde steeds dat die, ondanks enkele kritische noten, in de regel goed verlopen. Zij verlegt haar toezicht daarom naar thematisch onderzoek.
 

Invloed coronapandemie

De coronamaatregelen hebben een verregaande impact gehad op de begeleide uitzettingen. Door de coronapandemie en daarmee het grotendeels wegvallen van het vliegverkeer bedroeg vorig jaar het aantal begeleide uitzettingen 342, ten opzichte van 815 in 2019. Ook zijn vorig jaar achttien inspecties uitgevoerd op één of meerdere delen van het terugkeerproces, ten opzichte van 99 in 2019. Inspectie JenV kiest daarbij voor begeleide uitzettingen waarvan wordt ingeschat dat die niet gemakkelijk zullen verlopen, bijvoorbeeld vanwege het gedrag van de vreemdeling.
 

Aanbevelingen

De Inspectie gaat ook in op mogelijke verbeterpunten. De brief benoemt dat in 2020 de informatie over het te verwachten gedrag van de vreemdeling en de betrokken advocaat verbeterd ten opzichte van eerdere jaren. Wel beveelt de Inspectie aan om de eenduidigheid en bruikbaarheid van de gezondheidsinformatie over de betrokken vreemdelingen te verbeteren, evenals de registratie van persoonlijke bezittingen.

Zie voor de jaarbrief de site van de Inspectie JenV