Open azc dag: online binnenkijken in een azc

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA), de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), VluchtelingenWerk Nederland en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) organiseren jaarlijks een Open azc dag op nationale Burendag. Dit jaar is dat op 25 september.

Normaal openen op deze dag de deuren van de azc´s voor publiek en kunnen belangstellenden de bewoners ontmoeten en een indruk krijgen van hun dagelijkse leven, maar vanwege de coronamaatregelen is er dit jaar een online programma.

‘Azc in Beeld’: film, azc-krant en locatievlogs

Tijdens de open dag willen de deelnemende organisaties omwonenden en andere belangstellenden laten zien hoe bewoners en medewerkers naast elkaar leven op een azc. Om u een inkijkje te geven in het leven op een azc, hebben we gezamenlijk een film gemaakt die op zaterdag 25 september live gaat op de pagina Azc in Beeld

In de azc-krant die verschillende locaties maken vind je verhalen, foto's en meer informatie over het wonen en werken in een azc. Deze krant wordt in de omgeving van azc´s verspreid.

Daarnaast zijn er verschillende vlogs en interviews met azc-bewoners. Lees bijvoorbeeld het persoonlijke verhaal van statushouder Raouf. Hij arriveerde in 2018 als alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Nederland. Benieuwd naar alle verhalen? Lees ze op www.azcinbeeld.nl.

Op onze social media-kanalen en die van onze partners vindt u mooie verhalen van bewoners en medewerkers over het leven in een azc en de verbinding met de omgeving. Ook kun je hier je kennis van de opvang en begeleiding van asielzoekers testen door mee te doen aan een quiz

Burendag

De Open azc dag vindt altijd plaats op nationale Burendag. Hiermee willen we benadrukken dat asielzoekers buren zijn van ons allemaal. 'Azc in Beeld' is een initiatief van de IND, het COA, VluchtelingenWerk Nederland en de DT&V. Op hun websites leest u wat deze organisaties doen.