DT&V aanwezig bij slotconferentie ERRIN in Brussel

Algemeen Directeur Jannita Robberse was namens de DT&V aanwezig bij de ERRIN-slotconferentie op 1 juni 2022 in Brussel.

Het evenement was een gelegenheid om te discussiëren en na te denken over de afgelopen vier jaar van het mandaat van ERRIN, de geleerde lessen en de weg voorwaarts. ERRIN loopt op 30 juni 2022 af, al zullen de projecten worden voortgezet door Frontex in de Joint Reïntegratieprogramma en Het International Centre for Migration Policy (ICMPD) door de Return and Reintegration Facility.

Panel met onder andere Jannita Robberse van de DT&V bij de slotconferentie
Beeld: ©Dienst Terugkeer en Vertrek / Dienst Terugkeer en Vertrek

ERRIN en de DT&V

Het European Return and Reintegration Network (ERRIN) is een gezamenlijk initiatief van 16 EU-lidstaten inclusief Schengen geassocieerde landen, het Europees Grens- en kustwachtagentschap (EBCGA/ FRONTEX) en de Europese Commissie. Het ICMPD Development biedt expertise en ondersteuning als uitvoerende partner. De DT&V is verantwoordelijk voor de uitvoering van het ERRIN-programma als programmaleider en treedt namens de deelnemende ERRIN-partners op als eindverantwoordelijke voor de onderhandelingen met dienstverlenende organisaties. De kernactiviteit van het ERRIN-programma is het aanbieden van herintegratieondersteuning aan terugkeerders in de herkomstlanden. Het gaat daarbij om dienstverlening ná terugkeer.

ERRIN is operationeel sinds medio 2018 en bouwt voort op het eerdere ERIN Specific Action Programme. Zestien Europese landen nemen momenteel deel aan ERRIN, waarbij het lidmaatschap openstaat voor elke EU-lidstaat of met Schengen geassocieerd land. ERRIN wordt gefinancierd via het Fonds voor asiel, migratie en integratie van de Europese Unie (AMIF), met medefinanciering door deelnemende nationale autoriteiten. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Dienst Terugkeer & Vertrek) is de leidende partner.

ERRIN voorbeeld voor inovatie en gezamelijke reïntegratie

Voorzitter Eeuwke Faber, van de Strategic Management Board van ERRIN en plaatsvervangend directeur-generaal van Internationaal Migratiebeheer, opende de conferentie door “de enorme hoeveelheid werk en de buitengewone resultaten te waarderen […] die zijn bereikt bij het samen bouwen en implementeren van de eerste echt Europese en gezamenlijke Reïntegratiedienst, [terwijl] gebruik maakt van tal van innovatieve ideeën die brouwen op de werkvloeren van migratiediensten door Europa”.

“ERRIN leverde het voorbeeld voor gezamenlijke reïntegratie, nu stevig verankerd in de structuren van Frontex. We werkten samen met verschillende implementatiepartners over de hele wereld in meer dan 40 derde landen”, vervolgt Faber.

Onze Algemeen Directeur Jannita Robberse sprak het gezelschap toe en merkte op dat we met ERRIN “een platform voor discussie hebben gebouwd, beheerd en actief gebruikt; een netwerk voor directe wederzijdse ondersteuning en een informeel kanaal voor het uitwisselen van ideeën waardoor wederzijdse inspiratie en kruisbestuiving mogelijk is”.

Het hele (Engelstalige) verslag van de slotconferentie is te lezen op de site van ERRIN.