Terugkeerondersteuning voor niet-Oekraïense vluchtelingen uit Oekraïne

Bent u gevlucht uit Oekraïne maar hebt u niet de Oekraïense nationaliteit? Met het remigratiebeleid kan de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) u extra ondersteuning en een financiële bijdrage bieden voor terugkeer naar uw land van herkomst of een land buiten de Europese Unie waar u duurzaam kunt verblijven. U kunt hier nog gebruik van maken als u u aan de voorwaarden voldoet.

Aanmelden voor het remigratiebeleid is in elk geval mogelijk totdat de Raad van State een definitieve uitspraak doet over de mogelijkheid het verblijfsrecht van derdelanders die onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) vallen te beëindigen.  

Voor Engels zie de Engelse pagina.

Wat kan DT&V voor u doen?

DT&V kan u op de volgende manieren hulp bieden:

 • Advies en informatie over remigratie.
 • Vliegticket voor een enkele reis.
 • Begeleiding bij vertrek op luchthaven Schiphol.
 • Een financiële bijdrage van € 5.000 per persoon. U krijgt deze bijdrage bij uw vertrek op luchthaven Schiphol als u binnen 1 maand na uw aanmelding uit Nederland vertrekt.

Wanneer komt u in aanmerking?

U komt in aanmerking voor het remigratiebeleid wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U heeft of had een (tijdelijk) verblijfsrecht in Oekraïne.
 • U bent vóór 19 juli 2022 ingeschreven bij een Nederlandse gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP).
 • U verleent medewerking aan de DT&V door het (laten) verstrekken van benodigde informatie en het opvolgen van instructies met het oog op uw vertrek.
 • U verklaart op schrift eventuele lopende toelatingsprocedures – en indien daar sprake van is een verblijfsvergunning – in te trekken dan wel daarvan afstand te doen.
 • Uw vertrek uit Nederland betekent geen doorkruising van een strafrechtelijk vervolgings- of uitleveringstraject waar u bij betrokken bent.
 • U bezit de nationaliteit van een derde land, niet zijnde Oekraïne, een EU-land, Australië, Canada, IJsland, Japan, Korea, Mexico, Nieuw-Zeeland, de Verenigde Staten of Zwitserland.
 • U beschikt over een geldig reisdocument waarmee uw vertrek naar uw land van herkomst of een land buiten de Europese Unie waar uw verblijf duurzaam is geborgd, feitelijk kan worden gerealiseerd.

Meld u tijdig aan!

U kunt u aanmelden voor het remigratiebeleid door het online formulier in te vullen en te verzenden. Of u kiest ervoor het formulier (PDF) te printen, in te vullen, te fotograferen en te e-mailen naar remigratiebeleid@dtv.minvenj.nl. Na ontvangst van uw aanmelding neemt een van onze medewerkers contact met u op.

N.B.: U kunt erop rekenen dat u tussen de 7 en 30 dagen na uw aanvraag kunt vliegen. DT&V regelt uw vliegticket, maar u bent zelf verantwoordelijk voor andere voorbereidingen voor uw vertrek, zoals het doen van een eventuele verplichte COVID-19-test of het verzenden van overbagage. Ook moet u zelf zorgen voor het afronden van uw lopende zaken in Nederland, waaronder het uitschrijven bij de gemeente, het inlichten van uw werkgever en het opzeggen van uw bankrekening.

Meer informatie

Kijk voor vragen over verblijfsrecht dan wel de Richtlijn Tijdelijke Bescherming op de website van de IND. Kijk voor andere vragen bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail naar remigratiebeleid@dtv.minvenj.nl.