Simone Steendijk nieuwe algemeen directeur DT&V

Vanaf 13 maart 2023 treedt Simone Steendijk aan als algemeen directeur van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Simone werkt momenteel als secretaris-directeur bij het Waterschap Hollandse Delta en daarvoor vervulde ze diverse managementfuncties bij onder andere de Politie en de Koninklijke Luchtmacht.

Beeld: ©Algemene Bestuursdienst

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) werkt aan de rechtmatige en respectvolle terugkeer van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Zelfstandig als het kan, gedwongen als het moet. Het werk dat de DT&V samen met haar ketenpartners en maatschappelijke organisaties uitvoert, vormt een belangrijke schakel in het Nederlandse migratiebeleid. De DT&V functioneert in een dynamische, politieke en maatschappelijke context met uiteenlopende ketenpartners en in een werkveld met de nodige uitdagingen. Denk daarbij aan de toenemende juridische complexiteit, de afhankelijkheid van diplomatieke betrekkingen en de continue druk op de migratieketen. Dit vraagt het bij elkaar brengen van belangen en partijen in de keten en het realiseren van de verbinding in het belang van de gehele keten. 

Simone Steendijk: “Ik kijk uit naar mijn start bij de DT&V. In deze functie komen voor mij veel sporen samen. Mijn ruime ervaring binnen het veiligheidsdomein en de noodzakelijke samenwerking tussen ketenpartners. Er liggen uitdagingen in de uitvoering én het werk gaat over mensen. In mijn werk tot nu toe heeft het belang van mensen, of het nu collega’s, burgers of de mensen aan de overkant van de tafel zijn, altijd een grote rol gespeeld. Mijn inzet is om de komende jaren de ontwikkelingen en ambities van DT&V verder te brengen. Belangrijk daarbij vind ik een goede verbinding en open communicatie met de medewerkers, de vreemdelingen, de ketenpartners, de maatschappelijke omgeving en de bestuurlijke/politieke omgeving. Met aandacht voor de uitvoerbaarheid van het werk en inzet op goede samenwerking.“ 

Simone werkt momenteel als secretaris-directeur bij Waterschap Hollandse Delta. Eerder vervulde zij managementfuncties bij diverse organisaties. Zij werkte ruim 14 jaar voor de Politie, waar ze onder andere Korpschef Brabant Zuid-Oost is geweest. In deze periode leerde ze ook de migratieketen kennen. Verder werkte zij voor ECT, het grootste containerterminal bedrijf in de Rotterdamse haven, en de Koninklijke Luchtmacht. Met haar start bij de DT&V in maart keert Simone terug bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). 

Deze benoeming is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. Tot 13 maart is Ewald Riks waarnemend Algemeen Directeur. Dit doet hij naast zijn huidige functie als directeur DIA (Directie Internationale Aangelegenheden). De vorige Algemeen Directeur, Jannita Robberse, maakte na ruim vijfenhalf jaar op 1 oktober vorig jaar de overstap naar de gemeente Tilburg