Rond 450 derdelanders uit Oekraïne teruggekeerd naar land van herkomst

Afgelopen maanden zijn met behulp van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) rond de 450 vluchtelingen uit Oekraïne met de niet-Oekraïense nationaliteit teruggekeerd naar hun land van herkomst of een ander land buiten de Europese Unie waar zij duurzaam kunnen verblijven. 

Beeld: ©DT&V

Deze mensen hebben gebruik gemaakt van het remigratiebeleid, waarbij ze via de DT&V extra ondersteuning en een financiële bijdrage kregen om terug te keren. Het gaat om zogenaamde derdelanders met een (tijdelijke) verblijfsvergunning in Oekraïne die in Nederland onder de bescherming van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming vallen. Ze zijn gevlucht uit Oekraïne, maar zijn afkomstig uit andere landen en studeerden of werkten bijvoorbeeld in Oekraïne.

Terugkeerondersteuning voor niet-Oekraïense vluchtelingen 

Aanmelden voor het remigratiebeleid was mogelijk van 15 november 2022 tot en met 4 maart 2023. Derdelanders uit Oekraïne die alsnog ondersteuning willen bij terugkeer naar het land van herkomst of een land buiten de Europese Unie kunnen gebruik maken van reguliere terugkeerondersteuning. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met de IOM Nederland via www.iom-nederland.nl. IOM biedt ondersteuning en hulp bij vrijwillige terugkeer.