Informatie opvragen bij DT&V

Regelmatig krijgt DT&V verzoeken om informatie van bijvoorbeeld advocaten. Het Informatie en Logistiek Centrum (ILC) van DT&V is het aanspreekpunt voor administratieve vragen en standaard stukken uit lopende dossiers. Voor andere verzoeken om informatie is er nu de mailbox woo@dtv.minvenj.nl.

Hierbij een overzicht van verzoeken om informatie en de manier waarop die opgevraagd kan worden:

Administratieve vragen en standaardstukken uit lopende dossiers

Onder het opvragen van standaarddossierstukken verstaan wij stukken die u als gemachtigde opvraagt wanneer er een bezwaar- of beroepsprocedure loopt, zoals verslagen van vertrekgesprekken of presentaties bij ambassades in het kader van laissez-passer-aanvragen. Ook  uitnodigingsbrieven, de maatregel van bewaring en het gehoor inbewaringstelling, M120 en kopie paspoort vallen hieronder. Het ILC stuurt deze stukken toe in afstemming met de betrokken regievoerder. Het ILC is dagelijks op werkdagen bereikbaar van 8 tot 17 uur op 088 077 77 00 en via e-mail: ilc@dtv.minvenj.nl of info@dtv.minvenj.nl.
 

Persoonsgegevens

Wilt u in het kader van de AVG weten welke gegevens wij van u of uw cliënt verwerken? Daarvoor kunt u een verzoek indienen via avg@dtv.minvenj.nl.
 

Bestuurlijke documenten

Heeft uw vraag betrekking op openbaarmaking van informatie neergelegd in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid? Dan kunt u een verzoek indienen in het kader van de Wet open overheid (Woo).  
 

Andere verzoeken om informatie

Weet u niet zeker of uw verzoek een standaard dossierstuk betreft of een Woo-verzoek is? Of hebt u een ander verzoek om informatie? Dan kunt u mailen naar woo@dtv.minvenj.nl. Deze mails komen terecht bij de Woo-contactpersoon. Deze zal nagaan of de DT&V beschikt over informatie waarnaar u op zoek bent. 

Zie ook:
Contact en Woo-verzoeken