Begeleide terugkeer vreemdelingen verloopt doorgaans goed

Ook in 2022 is de begeleide terugkeer van vreemdelingen over het algemeen goed verlopen, zo schrijft de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) in haar Jaarbrief terugkeer vreemdelingen 2022. Op basis van de resultaten signaleert de Inspectie verbeteringen met betrekking tot de informatieuitwisseling ten opzichte van 2021 tussen de betrokken diensten. Wel vraagt de Inspectie JenV blijvende aandacht voor het uitwisselen van informatie over de bezittingen en over de gezondheid van vreemdelingen, om te voorkomen dat het veilige en rustige verloop van de uitzettingen in het geding komt.

Op 1 augustus heeft de staatsecretaris van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer geïnformeerd over de jaarbrief. Daarbij vraagt hij aandacht van de betrokken uitvoeringsorganisaties voor de aanbevelingen, om op basis daarvan het terugkeerproces nog verder te verbeteren.

In de jaarbrief 2022 kondigt de Inspectie JenV aan dat er vanaf 2023 geen afzonderlijke jaarbrieven over de terugkeer van vreemdelingen zullen worden gepubliceerd. Relevante bevindingen worden opgenomen in het algemene jaarbericht van de Inspectie JenV. 

Het reguliere toezicht van de Inspectie JenV blijft ongewijzigd. Zoals gebruikelijk stuurt de Inspectie J&V na iedere geïnspecteerde uitzetting een brief met daarin de belangrijkste bevindingen en eventuele aanbevelingen aan de DT&V.

Over het toezicht

De Inspectie JenV houdt sinds 2014 toezicht op begeleide uitzettingen. Bij deze inspecties kijkt de Inspectie JenV naar alle onderdelen van het vertrekproces, zoals het gebruik van hulpmiddelen door de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) en de Koninklijke Marechaussee (KMar) en naar de vraag of de informatieuitwisseling voorafgaand aan de uitzetting correct en actueel is.

Naast het toezicht op uitzettingen doet de Inspectie ook thematisch onderzoek. Zo deed de Inspectie in 2022 het onderzoek Verantwoord vertrek vreemdelingen. Onderzocht werd  of de DT&V, binnen de wettelijke en procedurele kaders, afdoende rekening houdt met het belang van de vreemdeling bij het realiseren van verantwoord vertrek.