Versterking grensbeheer en terugkeer: Nederland leidt initiatief voor Western Balkan Return Mechanism

Op 20 december vond in Wenen de officiële kick-off plaats van het Western Balkan Return Mechanism (WBRM). Met het WBRM ondersteunt Nederland de Westelijke Balkan-partners bij de terugkeer van personen zonder verblijfsrecht. Dit voorkomt dat zij illegaal doorreizen naar de Europese Unie (EU). Het WBRM is een initiatief van Nederland, uitgevoerd door DT&V.

Skyline van Wenen

Het WBRM is belangrijk voor Europa en de EU. Met dit programma ondersteunt Nederland haar partners met kennis, ervaring en expertise bij het proces van toetreding tot de EU. Dit initiatief is een voorbeeld van hoe de EU en haar lidstaten terugkeer kunnen versterken en illegale migratie aan de buitengrenzen kunnen tegengaan, met respect voor de internationale en EU-normen. Nederland levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de samenwerking met de Westelijke Balkan, Frontex en andere EU-lidstaten. Namens DT&V was Directeur Internationale Aangelegenheden (DIA) Rob van Bokhoven bij de kick-off aanwezig.

Van Bokhoven: ‘Met dit programma ondersteunen we de Westelijke Balkan-partners bij het opzetten van een terugkeerproces zodat zij mensen die daar niet mogen blijven op een snelle, respectvolle en humane manier terug kunnen laten keren naar het land van herkomst. Dit initiatief past naadloos in de context van het EU Action Plan for the Western Balkan. En het is ook heel relevant voor het EU-Migratiepact, waarvan de laatste elementen de dag voor de kick-off werden aangenomen.’

Servië, Bosnië-Herzegovina, Montenegro, Albanië en Kosovo waren bij de bijeenkomst aanwezig, met vertegenwoordigers van migratiediensten, politie, buitenlandse zaken. Ook de Europese Commissie, Frontex, ICMPD, IOM, JCP en de betrokken Europese lidstaten waren vertegenwoordigd.

DT&V leidt het WBRM namens Nederland

Met deze officiële kick-off bijeenkomst is het WBRM officieel gestart. Nederland is gevraagd om dit programma op te bouwen door onze goede reputatie en grote ervaring in het oprichten en managen van grote EU-migratieprojecten. Bijvoorbeeld JRS (Joint Reintegration Services) van Frontex. JRS biedt terugkeerders ondersteuning om hun leven na terugkeer weer op te kunnen bouwen.

DT&V leidt het WBRM in nauwe samenwerking met Frontex, IOM en uitvoerend partner International centre for Migration Policy Development (ICMPD). De opdrachtgever namens Nederland is het ministerie van Justitie en Veiligheid.