Jaarplan DT&V zet in op vijf speerpunten

In 2024 zet DT&V in op vijf speerpunten om het werk van DT&V effectiever en minder complex te maken.

Onze taak is om mensen die niet in Nederland mogen blijven, rechtmatig en respectvol te begeleiden in hun terugkeerproces. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert. Daarbij bieden we hulp. Als iemand niet zelf terugkeert, dan kunnen wij ook gedwongen vertrek organiseren.

Simone Steendijk, algemeen directeur: “De laatste jaren lopen we in de uitvoering tegen dilemma’s aan, die we zelf moeilijk kunnen beïnvloeden: de juridische werkelijkheid wordt steeds complexer, mensen verblijven door omstandigheden lang(er) in Nederland, de druk op de migratieketen groeit, de naleving van terugkeerafspraken in Europa staat onder druk en de relatie met herkomstlanden is niet altijd wederkerig. Om het werk van DT&V effectiever en minder complex te maken - en zo de balans in het migratiestelsel te behouden – zetten we in 2024 in op vijf speerpunten.”

Speerpunten 2024

De vijf speerpunten op een rij:

  1. Ondersteuning van de eigen verantwoordelijkheid van mensen zonder verblijfsrecht;
  2. Een grotere uitvoerbaarheid van het terugkeerbeleid;
  3.  Ketensamenwerking als vliegwiel voor terugkeer;
  4. Versteviging van de internationale samenwerking;
  5. Het toekomstbestendig maken van het terugkeerproces.

In het jaarplan zijn deze speerpunten verder uitgewerkt, zie de bijlage. De dilemma's waarmee DT&V te maken heeft, zijn beschreven in de Stand van de uitvoering.