Start meerjarig subsidieproject gericht op samenwerking met landen van herkomst

DT&V start met EU-subsidie een nieuw meerjarig project om de samenwerking met landen van herkomst te verbeteren. Onder de noemer ‘Capacity Building and Relationshipmanagement’ (CBR), oftewel Capaciteitsopbouw en relatiebeheer, wordt geïnvesteerd in activiteiten gericht op migratiemanagement in landen van herkomst.
 

Beeld: ©DTenV

De DT&V  ontvangt de subsidie uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF), dat deel uitmaakt van de Europese migratie- en veiligheidsfondsen (EMVF). Het project zal bijdragen aan een goede werkrelatie met landen van herkomst en daarmee aan een betere samenwerking bij de terugname van eigen onderdanen. Ook is het project van belang om de kennis en ervaring op dit gebied door te ontwikkelen en te borgen voor de toekomst.
De Directie Internationale Aangelegenheden (DIA) binnen de DT&V heeft jarenlang ervaring op het gebied van relatiebeheer. Het is een enorme eer dat deze expertise ook door de EU wordt erkend en er nu meer budget beschikbaar is om het internationale relatiebeheer nog grootschaliger en structureler in te zetten. Daarbij ligt de focus in beginsel op circa veertig landen. Het project loopt tot 2028.

Hostmanship

Het project omvat een keur aan activiteiten, waaronder werkbezoeken en bewustwordingscampagnes in landen van herkomst om illegale uitreis te ontmoedigen. Een andere hoofdactiviteit activiteiten is het trainen en certificeren van trainers voor de training Hostmanship, gericht op de professionaliteit van immigratiediensten. DT&V biedt deze trainingen al langer aan, zo zijn er de afgelopen jaren al trainingen georganiseerd voor de Nigeriaanse en Tanzaniaanse immigratiedienst. In het kader van het CBR-project staat onder meer een training in Gambia gepland. 
Daarnaast zijn er trainingsmogelijkheden voor migratiemanagement bij zowel de Universiteit van Maastricht als het Africa Capacity Building Centre for Migration Management (onderdeel van UN-IOM) in Tanzania. Aanvullend zullen activiteiten worden ontwikkeld die aansluiten bij de specifieke behoefte van het land van herkomst, bijvoorbeeld op het gebied van document security, border security, reïntegratieondersteuning, grensmanagement en de opvang van alleenstaande minderjarigen.

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met het projectteam via AMIF-CBR@dtv.minvenj.nl.

Beeld: ©DTenV
De afgelopen jaren zijn onder meer trainingen georganiseerd voor de Nigeriaanse en Tanzaniaanse immigratiedienst.