VreemdelingenVisie nr. 43 is uit

De nieuwe editie van VreemdelingenVisie staat online. Een overzicht van de artikelen:
 

Cover VreemdelingenVisie nr. 43
Beeld: ©DTenV
Cover VreemdelingenVisie nr. 43

Bouwen aan een nieuw leven in Irak, met hulp van de EU

Een Iraakse man verblijft jarenlang zonder uitzicht op rechtmatig verblijf in Nederland. Uiteindelijk kiest hij ervoor mee te werken aan terugkeer en gebruik te maken van het Reintegration Programme van de Europese Unie (EURP). Zo kan hij bouwen aan een nieuw leven in Irak, met hulp van de EU, Stichting Wereldwijd en DTenV. 
Lees verder

Nóg een keer vluchten 

Op Wereldvluchtelingendag, ieder jaar op  20 juni, is er aandacht voor de veerkracht en moed van mensen die noodgedwongen hun land ontvluchten. Zoals de 27-jarige Mo, die moest vluchten voor de burgeroorlog in Jemen én voor de oorlog in Oekraïne. 
Lees verder

ILO’s voorkomen irreguliere migratie

Twee Immigration Liaison Officers (ILO’s), de vooruitgeschoven post van de IND in het buitenland, vertellen over hun werk. Hun werk is voor veel collega’s in Nederland niet altijd zichtbaar maar is wel heel belangrijk. En het gaat over veel meer dan alleen het voorkomen van irreguliere immigratie.
Lees verder

Hoe zit dat met de derdelanders Oekraïne?

Ze mochten hier tijdelijk wonen en werken, moesten begin april uit Nederland vertrekken, mochten van een aantal rechtbanken toch weer blijven en moeten nu wachten op een oordeel van het Europees Hof van Justitie. In de rubriek ‘Leg mij nou eens uit’ een overzicht van de stand van zaken.
Lees verder

‘We moeten oog hebben voor de uitdagingen waar landen voor staan’

Voor het vertrekproces is DTenV sterk afhankelijk van de bereidheid van andere landen die bijvoorbeeld reisdocumenten moeten afgeven. Met EU-subsidie investeert DTenV in een goede werkrelatie, onder meer door trainingen ‘hostmanship’ aan te bieden.
Lees verder

Naar duurzame asielopvang

Gasloze opvanglocaties, carpoolende medewerkers en efficiënter vervoer van asielaanvragers van en naar de IND-locaties. Het ministerie van Jen V, het COA en de IND werken samen aan het bereiken van een klimaatneutrale bedrijfsvoering en een duurzame asielopvang. 
Lees verder

Naar VreemdelingenVisie nr. 43