Samenwerking met en tussen Caribisch deel van het Koninkrijk

Niet alleen Nederland en Europa hebben te maken met de komst van mensen van buiten hun landsgrenzen. De Caribische eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten krijgen veel instroom vanuit buurlanden zoals Venezuela en Colombia. En daarmee is ook terugkeerbeleid een actueel thema. De afgelopen maand stond in het teken van de samenwerking met en tussen de Caribische eilanden.

Een delegatie van het ministerie van Justitie van Curaçao bij een bezoek aan Nederland in juni 2024
Curaçao heeft hostmanship-trainingen opgezet voor medewerkers van de migratieketen.

De eilanden en Europees Nederland zijn verbonden via het CARINT-netwerk. Daarin werken terugkeerexperts samen en wisselen zij kennis uit, ondersteund door DTenV. Afgelopen week waren de partners vanuit de eilanden bij elkaar in Willemstad om onder andere het CARINT-netwerk te evalueren en te praten over de voortzetting. Ook vond er een succesvolle training hostmanship plaats voor medewerkers van de migratieketen op Curaçao. Tot slot bracht een delegatie van het ministerie van Justitie Curaçao een bezoek aan Nederland.

Daniella Vitorina, beleidscoordinator en jurist bij het ministerie van Justitie in Willemstad was een van de delegatieleden: “Immigratie is een zeer actueel thema voor de kustwacht, migratiediensten en politie van alle eilanden. Veel mensen komen illegaal en ongedocumenteerd, dus het is een belangrijk onderdeel van hun werk. Afgelopen week waren wij hier met een aantal vertegenwoordigers van de migratieketen om te kijken hoe Nederland hiermee om gaat. We bezochten onder andere een locatie waar uitgeprocedeerde gezinnen verblijven en ook de vreemdelingenbewaring in Rotterdam. Heel erg leerzaam."

Ze vervolgt: "Wij vinden het zeer belangrijk dat de benadering van de vreemdeling menselijk is en tegelijkertijd de boodschap duidelijk is. Zodoende hebben wij op Curaçao ook hostmanship-trainingen opgezet om medewerkers van de migratieketen te trainen. Ook een besluit dat veel impact heeft op levens – je mag niet blijven - kan menselijk gebracht worden.”
 

Delegatie van het ministerie van Justitie op Curaçao bij het bezoek aan DTenV.

Uitdagingen

Sinds 2019 werken de landen binnen het Koninkrijk veel samen vanuit de wens om het vreemdelingenproces in het Caribisch gebied verder te optimaliseren. Vanuit DTenV is Wesley Baumeister nauw betrokken bij enkele activiteiten zoals het CARINT netwerk en de Hostmanship trainingen waarvoor hij veel samenwerkt met de ketenpartners op de eilanden, waaronder Curaçao. “Ik kijk met veel trots terug op de samenwerking die de afgelopen jaren tussen onze diensten is ontstaan. We hebben soms te maken met flinke uitdagingen bij de terugkeer van vreemdelingen. Het is daarom essentieel om binnen het Koninkrijk gelijkwaardig samen te werken, van elkaar te leren en verder te bouwen aan een humaan vertrekproces.”