Podcast ‘Vertrekpunt Nederland’: het verhaal van de Dienst Terugkeer en Vertrek

Zeventien jaar geleden werd DTenV opgericht voor de terugkeer van mensen zonder rechtmatig verblijf. In de podcast ‘Vertrekpunt Nederland’ gaat Ron Fresen in gesprek met (oud)directeuren en medewerkers over onze historie en ons werkproces. 

De podcast belicht in drie delen het verhaal van de Dienst Terugkeer en Vertrek: van oprichting tot uitvoering. Deel 1 gaat over de oprichting van DTenV en waarom de dienst er moest komen. In deel 2 vertellen medewerkers over hun werk en waar zij de motivatie vandaan halen om elke zaak met een frisse blik te bekijken. In het derde en laatste deel gaan (oud)directeuren in op de lessen die zij gaandeweg heben geleerd. Naast algemeen directeur Simone Steendijk schoven voor deze gelegenheid ook oud-directeur Rhodia Maas (nu hoofddirecteur IND) en oud-minister Rita Verdonk aan.
 

Kennis verbinden en borgen

DTenV heeft als ambitie een lerende organisatie te zijn. Interventies uit het verleden ons hebben gebracht waar we nu zijn en waar we naartoe willen als organisatie. Deze podcast helpt om dat doel te realiseren. Luisa Cancedda, directeur Strategisch Advies en Juridische Zaken: "Als professionele uitvoeringsorganisatie kijkt DTenV vooruit. Dat doen we ook door bewust terug te kijken en stil te staan bij het verleden, dat ons mede heeft gevormd. De gebeurtenissen en inzichten van toen helpen ons beter te bepalen waar we staan en naartoe willen. Met deze waardevolle podcastserie verbinden we die kennis aan de ontwikkelingen en doelstellingen van morgen."

Naar de podcast