Ambtsbericht Marokko ne bis in idem

Het “ne bis in idem”-beginsel is opgenomen in Artikel 4 van het Marokkaanse
Wetboek van Strafvordering. Artikel 369 van hetzelfde Wetboek stelt dat bij de
toepassing van het “ne bis in idem”-beginsel in Marokko geen onderscheid wordt gemaakt naar de aard van het misdrijf.