Brochure gesloten gezinsvoorziening

De gesloten gezinsvoorziening (ggv) is een locatie voor vreemdelingenbewaring van gezinnen met minderjarige kinderen en voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) die Nederland moeten verlaten. De ggv is een afdeling op het terrein van Detentiecentrum Zeist die valt onder de Dienst Justitiële Inrichtingen.