Brochure gesloten gezinsvoorziening

De GGv is een locatie voor vreemdelingenbewaring van gezinnen met minderjarige kinderen en voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV) die Nederland moeten verlaten. GGv staat voor Gesloten Gezinsvoorziening. De GGv is een afdeling op het terrein van Detentiecentrum Zeist die valt onder de Dienst Justitiële Inrichtingen.