Kostenberekening voorbeeld 1

Laat een situatie zien met onder andere een aanvraag voor een vervangend reisdocument.