T&O EU - België

De Terug- en overnameovereenkomst heeft als doel de terugname van wederzijdse onderdanen en de overname van vreemdelingen uit België te vergemakkelijken en daarvoor o.a. procedures en termijnen vast te stellen.