Ketenprocesbeschrijving VRIS

De ketenprocesbeschrijving VRIS is opgesteld door de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Terugkeer en Vertrek, de politie, de Koninklijke Marechaussee, de Dienst Justitiële Instellingen, het Openbaar Ministerie en de directie migratiebeleid van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

De procesbeschrijving is aan veranderingen onderhevig en wordt regelmatig geactualiseerd.