Subsidieregeling OZV 2019

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 12 december 2018, nummer 2433957, houdende regels voor de subsidiëring van projecten ter ondersteuning van zelfstandig vertrek van vreemdelingen uit Nederland (Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek 2019).