Voorlichtingsvideo Als u niet werkt aan uw vertrek

Voorlichtingsvideo Als u niet werkt aan uw vertrek

*Muziek speelt*
Titel: Dienst Terugkeer en Vertrek – Als u niet werkt aan uw vertrek.
Voiceover:
U moet Nederland verlaten.
Wij begrijpen dat dit een teleurstelling voor u is, maar als u niet aan uw vertrek werkt en Nederland niet zelf verlaat kan u worden vastgezet in een detentiecentrum tot u wordt uitgezet.
U kunt dan voor langere tijd in bewaring worden gesteld.
Op het detentiecentrum werkt de Dienst Terugkeer en Vertrek met u aan uw vertrek.
Zodra uw vlucht geboekt is, wordt u Nederland uitgezet.
Uw advocaat weet dit 48 uur van tevoren.
U gaat vanuit het detentiecentrum naar het vliegveld.
U vertrekt onder begeleiding.
U wordt bij aankomst overgedragen aan de plaatselijke autoriteiten.
Eindtitel: Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Persoonlijk en zorgvuldig.
De vreemdeling centraal.