Voorlichtingsvideo Terugkeer met medische voorwaarden

Voorlichtingsvideo Terugkeer met medische voorwaarden

*Muziek speelt*
Titel: Dienst Terugkeer en Vertrek – Terugkeer met medische voorwaarden.
Voiceover:
In elke fase van de vertrekprocedure kan de vreemdeling medische ondersteuning nodig hebben.
De Dienst Terugkeer & Vertrek zorgt dan, in overleg met de vreemdeling, dat de vertrekprocedure hierop wordt aangepast.
Het Bureau Medische Advisering, van de Immigratie- en Naturalisatiedienst, stelt medische voorwaarden vast aan de terugkeer.
Zo kan er medische ondersteuning nodig zijn tijdens de reis, maar ook in het land van herkomst.
Deze voorwaarden worden getoetst door een rechter, opgenomen in het vertrekplan, en vervolgens gerealiseerd.
Eenmaal aangekomen in het land van herkomst wordt de vreemdeling overgedragen.
Zo wordt de vreemdeling niet aan zijn lot overgelaten.
Eindtitel: Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Persoonlijk en zorgvuldig.
De vreemdeling centraal.