Voorlichtingsvideo Uw toekomst na uw vertrek

Voorlichtingsvideo Uw toekomst na uw vertrek

*Muziek speelt*
Titel: Dienst Terugkeer en Vertrek – Uw toekomst na uw vertrek.
Voiceover:
U moet Nederland verlaten. We begrijpen dat dit een teleurstelling voor u is.
Bij de Dienst Terugkeer en Vertrek krijgt u een regievoerder aangewezen.
Die bespreekt met u de stappen die nodig zijn voor uw terugkeer.
Als u werkt aan uw terugkeer, kan uw regievoerder met u mogelijkheden bespreken voor hulp bij het oppakken van uw leven na terugkeer in uw land van herkomst.
Soms kunnen we u wat geld meegeven voor de eerste periode na aankomst
Ook kunnen we mogelijkheden bespreken voor ondersteuning bij het vinden van werk of het volgen van een opleiding.
Eindtitel: Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Persoonlijk en zorgvuldig.
De vreemdeling centraal.