Voorlichtingsvideo Waarom praat u met de DT&V?

Voorlichtingsvideo Waarom praat u met de DT&V?

*Muziek speelt*
Titel: Dienst Terugkeer en Vertrek – Waarom praat u met DT&V?
Voiceover:
Uw asielverzoek is door de IND afgewezen.
U moet Nederland verlaten.
We begrijpen dat dit een teleurstelling voor u is.
DT&V - de Dienst Terugkeer en Vertrek - ondersteunt u bij uw vertrek en bij het maken van plannen voor de eerste periode na terugkeer in uw land van herkomst of een ander land.
DT&V bespreekt met u wat nodig is om Nederland te verlaten.
Dit kan vertrek zijn:
naar uw land van herkomst,
naar een land waar u een vergunning heeft,
of naar een land waar u eerder asiel heeft aangevraagd.
In de gesprekken maakt u afspraken over:
de stappen die moeten worden gezet om Nederland te verlaten,
over het krijgen van reisdocumenten
of over de planning van de reis zelf.
Eindtitel: Dienst Terugkeer en Vertrek
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Persoonlijk en zorgvuldig.
De vreemdeling centraal.