Deelbesluit II Woo-verzoek amv’s en MOB

Deelbesluit II op Woo-verzoek informatie verzocht over alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) die met onbekende bestemming (MOB) vertrekken en alleenstaande minderjarige vreemdelingen die ‘overlast’ veroorzaken. Het verzoek betreft de periode van 1 januari 2019 tot en met de datum 15 juni 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Het besluit met alle begeleidende stukken is hier te vinden: Deelbesluit II Woo-verzoek amv’s en MOB | Woo-besluit | Rijksoverheid.nl