Hulp bij vrijwillige terugkeer naar Oekraïne

Wie hulp wil om terug te keren naar Oekraïne, kan dit kenbaar maken via onderstaand formulier. Het formulier is gesteld in het Engels/Oekraïens. Om de verwerking te bespoedigen, verzoeken wij u het formulier in te vullen in het Nederlands of Engels.

Let op: vul het formulier in één keer in: tussentijds opslaan is niet mogelijk. Geef bestanden verschillende namen en zorg dat de omvang niet groter is dan 5MB samen.

In English:

Anyone who wants to return to Ukraine can inform us by filling in the form below. The form is in English/Ukrainian. To speed up processing, we request that you complete the form in Dutch or English.

Please collect the necessary data beforehand. Note that you have to fill in the form at one sitting. It is not possible to save it temporarily. Files need to have different names and the limit for the total maximum file size is 5MB.

Your details

*Required fields

field_hint
Information about processing your personal data / Інформація про обробку Ваших персональних даних

See the Privacy statement on our website: Privacy | Repatriation and Departure Service (dienstterugkeerenvertrek.nl) / Перегляньте заяву про конфіденційність на нашому веб-сайті.

Statement of agreement(verplicht)