Jaarplan

Jaarlijks maakt DT&V een jaarplan waarin we uiteenzetten welke invulling we geven aan onze opdracht.