Staf

Naast de drie directies zijn er twee stafafdelingen. De staf ondersteunt zowel de directie als het primaire proces bij alle voorkomende werkzaamheden.

Afdeling Bedrijfsvoering

De afdeling Bedrijfsvoering  ondersteunt de directies en de algemeen directeur. Het gaat om personeels- en organisatiebeheer, facilitaire ondersteuning, huisvesting, inkoop, communicatie en financieel beheer. Ook de adviesfunctie voor het management op deze gebieden behoort tot de taken. Daarnaast is de afdeling verantwoordelijk voor de informatievoorziening, bijvoorbeeld bij Kamervragen en informatieverzoeken van advocaten. De afdeling Bedrijfsvoering zorgt ook voor de planning en controlcyclus inclusief het begrotingsproces.

Afdeling Strategisch Advies

De afdeling Strategisch Advies (ASA) ondersteunt de directie en het primaire proces met inhoudelijk advies. Voor het primaire proces is de afdeling aanspreekpunt voor beleidsvragen en mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling van uitvoeringsbeleid. De afdeling regelt het onderhoud van de administratieve organisatie en de protocollen waar de DT&V mee werkt.