Toegankelijkheid

DT&V streeft ernaar de website zo toegankelijk mogelijk te maken. Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom gelden er functioneel-technische en redactionele toegankelijkheidseisen (voorheen: webrichtlijnen) voor websites van de overheid.

Wat is een toegankelijke website?

Een toegankelijke website is voor alle doelgroepen beter te gebruiken. Daarom is in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid bepaald dat overheidssites moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen zoals vastgelegd in EN 301 549/WCAG 2.1 en daarover verantwoordelijkheid moeten afleggen in een gepubliceerde toegankelijkheidsverklaring.

Toegankelijkheidsverklaring Dienstterugkeerenvertrek.nl

Wij borgen een goede toegankelijkheid van onze website door diverse maatregelen binnen onze (dagelijkse) processen.

Toegankelijk

DT&V gebruikt een gemeenschappelijke infrastructuur, Platform Rijksoverheid Online. Deze voldoet aan de functioneel-technische eisen voor toegankelijkheid.

De redacteuren van deze website zorgen voor toegankelijke inhoud in de vorm van o.a. begrijpelijke en scanbare teksten, duidelijke linkteksten en bestandsnamen en een tekstalternatief voor beeld.

Onderdelen waarop de website niet voldoet

Deze site is in september 2020 overgegaan op Platform Rijksoverheid. Op de website staan nog beperkt-toegankelijke documenten uit de periode voor die tijd. Vanaf juli 2020 voegen wij zoveel mogelijk toegankelijke documenten toe (pdf of open document-formaat).

De procesprotocollen op de website voldoen nog niet aan de normen voor een toegankelijke pdf. DT&V doet onderzoek naar een andere vorm om deze informatie te delen, waarbij de digitoegankelijkheid wordt meegenomen.

De video's op YouTube van DT&V voldoen niet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. In de toekomst zullen deze toegankelijk worden gemaakt.

Problemen met toegankelijkheid melden

Ervaart u deze website (op onderdelen) als minder toegankelijk? Of heeft u tips of opmerkingen over de toegankelijkheid? Wij stellen het op prijs als u dit per e-mail doorgeeft.