Overeenkomst tussen Duitsland en Nederland over Dublin-overdrachten

Duitsland en Nederland hebben een bilaterale overeenkomst getekend over onderlinge Dublin-overdrachten. Sinds 10 januari 2020 gelden onder andere nieuwe afspraken over tijdslimieten, individuele garanties en collectieve overdrachten.

In 2019 droeg de Dienst Terugkeer en Vertrek ca. 600 vreemdelingen over aan Duitsland op grond van de Dublin-overeenkomst.

Voor de overdrachten naar Duitsland gelden nu nieuwe aankondigingstermijnen. Van collectieve overdrachten is vooralsnog geen sprake maar hiervoor geldt een termijn van veertien werkdagen, waarbij tien werkdagen van tevoren de definitieve lijst met vreemdelingen wordt doorgegeven. Voor individuele overdrachten is de aankondigingstermijn vanaf 10 januari 3 werkdagen, tenzij het gaat om de overdracht van vreemdelingen met speciale behoeften (waaronder alleenstaande minderjarigen): dan geldt een periode van tien werkdagen.

Terug- en overname vergemakkelijken

Terug- en overnameovereenkomsten hebben als doel de terugname van wederzijdse onderdanen en de overname van uit die landen afkomstige vreemdelingen te vergemakkelijken en daarvoor o.a. procedures en termijnen vast te stellen. De Dienst Terugkeer en Vertrek kan dan op basis van dit akkoord een reisdocument (laissez-passer) aanvragen bij de ambassade in plaats van met een speciaal aanvraagformulier. Als er een Terug- en Overnameakkoord is, kan de ambassade het afgeven van een laissez-passer niet weigeren.

T&O overeenkomsten met EU-landen zijn vooral bedoeld voor de terugname van niet-EU burgers die onder ‘Dublin’ vallen. De overeenkomsten zijn te vinden in de Landeninformatie.