Voorbereiding Schengenevaluatie 2020 begonnen

Het Topberaad Migratieketen heeft een stuurgroep en projectgroep opgericht voor de Schengenevaluatie 2020, die in september/oktober plaatsvindt. De Dienst Terugkeer en Vertrek is projectleider voor het deelproject ‘Terugkeer’.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Schengen wordt de juiste en volledige uitvoering van het Schengenacquis om de vijf jaar geëvalueerd. De evaluatie wordt uitgevoerd door de Europese Commissie en deelnemende lidstaten. Dit levert een rapport op met aanbevelingen, die een verplichtend karakter hebben. Op basis hiervan stelt de geëvalueerde lidstaat een actieplan op. De Europese Commissie ziet erop toe dat dit actieplan daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Beleidsterreinen

Een Schengenevaluatie richt zich op zes beleidsterreinen: buitengrenzen (lucht, maritiem, IBM en mogelijk landgrenzen), SIS/SIRENE, politiesamenwerking, visa, databescherming en tot slot terugkeer. De Schengenevaluatie Terugkeer heeft betrekking op het gehele terugkeerproces, waaronder het vreemdelingentoezicht, bewaring/lichtere maatregelen, terugkeerprocedures (terugkeerbesluit, inreisverbod), zelfstandige en gedwongen terugkeer en de inspectie op gedwongen terugkeer.

In 2015 was de eerste zgn. Schengenevaluatie voor Nederland op het beleidsterrein terugkeer. Op basis hiervan zijn aanbevelingen gedaan. De uitvoering hiervan is inmiddels afgesloten.