Contact en Woo-verzoeken

Er kunnen verschillende redenen zijn om contact te zoeken met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Hier leest u hoe u in diverse situaties contact met ons opneemt. Kijk voor contactgegevens van ambassades en consulaten bij de Landeninformatie op onze website.

Postadres

Documenten, poststukken, klachten en opmerkingen over de website stuurt u naar:

Dienst Terugkeer en Vertrek
Postbus 164
2501 CD Den Haag
E-mail

Factuuradres

De DT&V vindt het belangrijk facturen op tijd te betalen. Dat kunnen wij alleen als het juiste adres erop staat. Dat is: 
Bestuursdepartement Ministerie van Justitie en Veiligheid
t.a.v. DVOM/CFA GVKA
Postbus 10082
3505 AB Utrecht

Ondersteuning bij terugkeer

In sommige gevallen kan DT&V vreemdelingen die Nederland willen verlaten helpen om hun vertrek te organiseren. Lees meer bij Ondersteuning bij terugkeer.

Dossiergebonden vragen

Het Informatie en Logistiek Centrum (ILC) van DT&V is het aanspreekpunt voor administratieve vragen en verzoeken rondom lopende dossiers. Bij vragen kunt u bellen met de Informatielijn van het ILC, elke werkdag van 8 tot 17 uur op 088 077 77 00 of e-mailen op ilc@dtv.minvenj.nl of info@dtv.minvenj.nl.

Neem voor inhoudelijke vragen over in behandeling zijnde dossiers contact op met de betrokken regievoerder van de DT&V. De DT&V doet in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens geen mededelingen over individuele gevallen aan derden.

Voor ketenpartners is DT&V bij spoedeisende zaken na werktijd en in het weekend bereikbaar via de piketlijn: 088-0777177.
 

Vestigingen

De Dienst Terugkeer en Vertrek heeft afdelingen, regiokantoren, bewaringslocaties en bijzondere locaties op diverse plaatsen in Nederland. Allen zijn bereikbaar via het algemene e-mailadres.

Persvoorlichting

Persvoorlichting en woordvoering over de Dienst Terugkeer en Vertrek wordt verzorgd door de directie Communicatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De woordvoerders zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.

Algemene (publieks)vragen

Algemene (publieks)vragen over de Dienst Terugkeer en Vertrek worden beantwoord door Informatie Rijksoverheid. Bel hiervoor 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur, lokaal tarief), of vul het contactformulier in.

Terugvoerplicht

Bent u werkzaam bij een luchtvaartmaatschappij of rederij en hebt u een vraag of opmerking die te maken heeft met de terugvoerplicht? Neem dan contact op met de Koninklijke Marechaussee.