Contact en Woo-verzoeken

Er kunnen verschillende redenen zijn om contact te zoeken met de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Hier leest u hoe u in diverse situaties contact met ons opneemt. 

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben? Raadpleeg dan de pagina over Privacy.

Ondersteuning bij terugkeer

In sommige gevallen kan DT&V vreemdelingen die Nederland willen verlaten helpen om hun vertrek te organiseren. Lees meer bij Ondersteuning bij terugkeer. Bent u op zoek naar de contactgegevens van ambassades en consulaten?  Kijk dan bij de Landeninformatie

Informatie, voorlichting en woordvoering

De DT&V is zo open en transparant mogelijk over de uitvoering van het terugkeerbeleid en de bedrijfsvoeringsprocessen. DT&V verstrekt daarom veel informatie op de website. Mist u informatie? Dan kunt u die opvragen op grond van de Wet open overheid (Woo) via een Woo-verzoek

Algemene (publieks)vragen over de DT&V worden beantwoord door Informatie Rijksoverheid. Bel hiervoor 1400 (op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur, lokaal tarief), of vul het contactformulier in.

Persvoorlichting en woordvoering over de DT&V wordt verzorgd door de directie Communicatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De woordvoerders zijn uitsluitend bereikbaar voor de media.

Dossiergebonden vragen

De Dienst Terugkeer en Vertrek heeft afdelingen, regiokantoren, bewaringslocaties en bijzondere locaties op diverse plaatsen in Nederland.

Neem voor inhoudelijke vragen over in behandeling zijnde dossiers contact op met de betrokken regievoerder van de DT&V. De DT&V doet in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens geen mededelingen over individuele gevallen aan derden.

Het Informatie en Logistiek Centrum (ILC) van DT&V is het aanspreekpunt voor administratieve vragen en verzoeken rondom dossiers. Bij vragen kunt u bellen met de Informatielijn van het ILC, elke werkdag van 8 tot 17 uur op 088 077 77 00 of e-mailen op ilc@dtv.minvenj.nl.

Voor ketenpartners is DT&V bij spoedeisende zaken na werktijd en in het weekend bereikbaar via de piketlijn: 088-0777177.

Bent u werkzaam bij een luchtvaartmaatschappij of rederij en hebt u een vraag of opmerking die te maken heeft met de terugvoerplicht? Neem dan contact op met de Koninklijke Marechaussee.

Facturen

De DT&V vindt het belangrijk facturen op tijd te betalen. Dat kunnen wij alleen als het juiste adres erop staat. Dat is: 
Bestuursdepartement Ministerie van Justitie en Veiligheid
t.a.v. DVOM/CFA GVKA
Postbus 10082
3505 AB Utrecht

Poststukken en opmerkingen over de website

Documenten, poststukken en opmerkingen over de website stuurt u naar:

Dienst Terugkeer en Vertrek
Postbus 164
2501 CD Den Haag
E-mail