VreemdelingenVisie nr. 23 is uit

De nieuwe editie van VreemdelingenVisie staat online. In dit nummer leest u onder meer over de afronding van het kinderpardon en over de gezamenlijke aanpak van de vreemdelingenketen bij de instroom van groepen Moldaviërs eind vorig jaar.

VreemdelingenVisie 23
Beeld: ©IND, COA en DT&V

Alle aanvragen kinderpardon behandeld

Door de zogeheten Afsluitingsregeling hebben 569 asielkinderen die al lang in Nederland verbleven, alsnog een verblijfsvergunning gekregen. Ook 502 volwassen familieleden van deze kinderen mogen blijven. Projectleider Joël Schoneveld: ‘Over de hele linie zijn er veel aanvragen ingewilligd, maar de grensgevallen maken het moeilijk.’

Taskforce Moldavië: volle inzet op spoedige terugkeer

Hun kans op een verblijfsvergunning was zeer klein, maar ondertussen dreigden ze wel de asielketen te verstoppen: de Moldaviërs die medio november met bussen tegelijk naar Ter Apel kwamen. In allerijl werd in Den Haag een Taskforce opgericht om vol in te zetten op spoedige terugkeer.

‘Zelfs als iemand onder invloed is, kun je je zorgen uiten’

De laatste jaren nam de verslavingsproblematiek in opvanglocaties van het COA toe. Daarom zijn zes verslavingsexperts van GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA) van start gegaan. Zij geven het personeel van het COA en GZA advies over hoe je verslaafde asielzoekers het beste kunt begeleiden. Verslavingsexpert Anne Dingemans vertelt over hun aanpak.

Hoe is het? ‘Ik wil zeker weer als verloskundige aan de slag’

De eerste maanden in het azc was de Palestijnse verloskundige Sadeya Barakat (36) depressief. Totdat ze begon met koken voor grote groepen. Eerst tijdens de Open azc dag en daarna in lunchcafé A Beautiful Mess. Sadeya: ‘Ik voel me weer zelfverzekerd en sterk.’

Leg mij nou eens uit…

Wanneer wordt een uitgeprocedeerde asielzoeker in bewaring gesteld?
Vreemdelingenbewaring is een manier om een vreemdeling beschikbaar te houden voor vertrek naar het land van herkomst of overdracht naar een Dublinland. Omdat het gaat om vrijheidsontneming, ziet de overheid deze maatregel als een ‘ultimum remedium’. Hoe zit dit precies?

Mijn werkplek: ‘Voorkomen is beter dan genezen’

Het was lastig om een baan in haar vakgebied te vinden, veertien jaar geleden. Zodoende kwam de pas afgestudeerde jurist Paulette Amanupunnjo terecht bij de IND. Nog altijd werkt ze er met veel plezier: ‘Ik kan de regels niet veranderen, maar wel met de klant meedenken om een oplossing te vinden.’