Coronamaatregelen in de vreemdelingenketen

Ook de Dienst Terugkeer en Vertrek heeft maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wat kunt u hiervan merken?

Coronamaatregelen vreemdelingenketen, loket
©DT&V

Door het coronavirus voeren onze regievoerders nu veel minder gesprekken. Ook zijn er bijna geen presentaties bij ambassades en consulaten. Als er toch een gesprek met een vreemdeling is gepland, vindt dat plaats op veilige wijze. Op veel plekken zijn loketten met plexiglas 'coronaproof' gemaakt. Zo kan zonder besmettingsgevaar gesproken worden met de vreemdeling. Daarbij wordt de mobiele telefoon op de luidsprekerstand gezet voor de tolk.

Coronamaatregelen vreemdelingenketen, spreekkamer
©DT&V

Ook wordt gewerkt aan coronaproof spreekkamers. Daarnaast vinden gesprekken telefonisch plaats of via internet. Vreemdelingen worden op de hoogte gesteld van de aangepaste werkwijze.

Meer informatie over de verblijfslocaties van vreemdelingen.