Verblijfslocaties

Vanaf het moment dat een vreemdeling Nederland binnenkomt wordt hij opgevangen in opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en/of locaties van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Opvang is wettelijk geregeld tot de vreemdeling een verblijfsvergunning krijgt of, bij geen vergunning, gedurende de tijd die hij krijgt om het land te verlaten.