VreemdelingenVisie nr. 26 is uit

De nieuwe editie van VreemdelingenVisie staat online, met onder meer een reportage over de Regietafel in Budel. De rubriek ‘Leg mij nou eens uit’ gaat in op de vraag wanneer een vreemdeling verwijderbaar is.

VreemdelingenVisie nr. 26
©IND, COA, DT&V

Je partner naar Nederland halen in coronatijd
Rode gebieden, inreisverboden, quarantaineplicht: corona heeft verstrekkende gevolgen. Steffen Elgersma is beleidsadviseur bij de IND en kent de regels met betrekking tot het laten overkomen van een partner als geen ander. Hij boog zich over de vraag: kun je in deze tijd überhaupt je partner naar Nederland laten komen?

 ‘Alles wat je in het azc al doet, is mooi meegenomen’
Nieuwkomers in Nederland kunnen niet vroeg genoeg beginnen met integratie. Daarom houden casemanagers van het COA persoonlijke gesprekken met asielzoekers en statushouders en begeleiden zij hen bij hun voorinburgering: “Ik stimuleer bewoners in het azc al te werken aan de Nederlandse taal en cultuur, werk, opleiding en een sociaal netwerk.”

Informatie delen, acties uitzetten en zaken prioriteren: de Regietafel in actie
Sinds enkele weken draait de Regietafel in Budel volop en inmiddels is ook het aanmeldcentrum in Ter Apel ermee begonnen. Elke werkdag komt een team van ketenpartners er bij elkaar om de aanvragen van de nieuw binnengekomen asielzoekers te bespreken en letterlijk de regie te nemen. VreemdelingenVisie luisterde mee.

IND houdt online spreekuur voor onderwijsinstellingen
De zomerperiode betekent van oudsher topdrukte voor de IND: veel buitenlandse studenten die in september met een studie in Nederland willen beginnen, dienen dan hun verblijfsaanvraag in. Door de coronacrisis is dat dit jaar heel anders. Om alle vragen over deze nieuwe situatie goed te kunnen beantwoorden, heeft de IND een online spreekuur voor onderwijsinstellingen geopend.

Hoe is het? ‘Ook in het vluchtelingenkamp liep ik gevaar’
De Congolese Matendo Makoti (40) kwam in 2011 als hervestigde vluchteling naar Nederland. Het COA had hem in het vluchtelingenkamp voorbereid op zijn komst naar Nederland en verwelkomde hem een half jaar later op Schiphol. Een paar jaar later zorgde Matendo op het vliegveld zelf voor een warm welkom.

Leg mij nou eens uit… Wanneer is een vreemdeling ‘niet verwijderbaar’?
Een vreemdeling wiens verblijfsaanvraag is afgewezen, moet het land verlaten. Doet hij dit niet, dan kan de Dienst Terugkeer en Vertrek een gedwongen terugkeertraject starten. Maar dan moet de vreemdeling wel ‘verwijderbaar’ zijn. Wat houdt dat in?