Informatie over terugkeerprojecten

De inhoud van de website www.infoterugkeer.nl is toegevoegd aan de website van DT&V. Zowel de mogelijkheden bij zelfstandige als bij gedwongen terugkeer zijn voortaan te vinden onder de ingang ‘Ondersteuning bij terugkeer’.

 

De website 'Ondersteuning bij terugkeer' (met de url www.infoterugkeer.nl) werd zeven jaar geleden opgezet om een centrale plek te bieden voor informatie over terugkeerprojecten, vooral ten behoeve van het maatschappelijk middenveld en regievoerders van DT&V en in mindere mate vreemdelingen zelf. De informatie over terugkeerprojecten is nu ondergebracht op de website van DT&V zelf, onder de ingang ‘Ondersteuning bij terugkeer’. De website infoterugkeer.nl zal vanaf 2021 worden opgeheven.

Voor de informatieverschaffing aan vreemdelingen wordt daarnaast gebruik gemaakt van de website van VluchtelingenWerk Nederland, die hiervoor het platform Forrefugees in het leven heeft geroepen. Dit platform biedt voor 20 landen een overzicht van projecten in 9 verschillende talen: van Arabisch tot Farsi, Dari en Tigrinya.