Staatssecretaris informeert Tweede Kamer over vrijlating Marokkaanse vreemdelingen

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol heeft via een Kamerbrief gereageerd op de berichtgeving over het vrijlaten van Marokkaanse vreemdelingen, naar aanleiding van  de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 april 2021.

De afdeling oordeelde dat er veelal geen zicht op uitzetting bestaat naar Marokko, omdat de Marokkaanse autoriteiten al sinds 2019 geen laissez-passers voor gedwongen terugkeer hebben afgegeven. De uitspraak had tot gevolg dat TM bestaande bewaringen opnieuw moest bekijken. 

In de Kamerbrief staat dat alle 90 inbewaringstellingen van Marokkaanse vreemdelingen zijn herzien. Hierbij is gekeken of een persoon voldeed aan één van de volgende voorwaarden:

  1. de vreemdeling beschikt over een geldig of verlopen reisdocument dan wel er bestaan concrete aanwijzingen dat de vreemdeling over een dergelijk document beschikt;
  2. de vreemdeling is een Dublinclaimant of EU-statushouder;
  3. de vreemdeling kan worden uitgezet op een claim op een luchtvaartmaatschappij of rederij;
  4. er bestaan concrete aanknopingspunten voor een vertrektraject naar een ander land.

Uiteindelijk waren er 20 vreemdelingen op wie één van de voorwaarden van toepassing was. Het ging hier met name om Dublinclaimanten. Van de resterende 70 is de inbewaringstelling opgeheven.

De uitspraak is terug te vinden op de site van de Raad van State. De Kamerbrief staat op de site van de Rijksoverheid