Besluit- en vertrekmoratorium voor politiek actieve Sudanezen

Op 24 februari jl. heeft de staatssecretaris besloten een besluit- en vertrekmoratorium in te stellen voor politiek actieve Sudanezen.

Aanleiding is de uitspraak van de Raad van State op 15 december jl. De Raad van State stelt hierin dat op basis van de beschikbare informatie geen conclusie kan worden getrokken over het risico dat politiek actieve Soedanese vreemdelingen lopen bij terugkeer naar Sudan. Daarom moet de staatssecretaris nader onderzoek doen naar het risico dat politiek actieve Sudanese vreemdelingen lopen bij terugkeer naar Sudan.

Het moratorium geldt in principe voor een half jaar. De IND zal de dossiers komende periode op dossierniveau beoordelen om te bepalen welke vreemdelingen voor het vertrekmoratorium in aanmerking komen. Sudanezen die onder het vertrekmoratorium vallen zullen gedurende deze periode niet worden uitgezet en hebben recht op opvang. Als de IND oordeelt dat een specifieke vreemdeling onder het vertrekmoratorium valt, zal de vreemdeling hierover geïnformeerd worden.

De landeninformatie over Sudan zal hieraan worden aangepast.