Jaarbrief Terugkeer Vreemdelingen 2021 aangeboden aan Tweede Kamer

Ook in 2021 verliep de gedwongen en begeleide terugkeer van vreemdelingen in de regel zorgvuldig, veilig en humaan. Dit blijkt uit de jaarbrief van de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV), die de staatssecretaris op 29 juni heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.
 

In 2021 zijn zestien inspecties uitgevoerd op één of meerdere delen van het terugkeerproces, ten opzichte van achttien in 2020 en 99 in 2019. Inspectie JenV kiest daarbij voor begeleide uitzettingen waarvan wordt ingeschat dat die niet gemakkelijk zullen verlopen, bijvoorbeeld vanwege het gedrag van de vreemdeling.
 

Aanbevelingen 
Uit de jaarbrief blijkt dat ook in 2021 de coronamaatregelen een (verregaande) impact gehad op de begeleide uitzettingen. Mede door de coronapandemie en daarbij behorende vluchtbeperkingen en gestelde inreisvoorwaarden bedroeg vorig jaar het aantal begeleide uitzettingen 568, ten opzichte van 342 in 2020 en 815 in 2019. 
De Inspectie gaat ook in op mogelijke verbeterpunten. De brief benoemt dat in 2021 de informatie-uitwisseling over de bezittingen en de fysieke kenmerken van de uit te zetten vreemdeling, ondanks inspanningen van de diensten in de vreemdelingenketen, verbetering behoeft. Daarnaast blijft ook de registratie van gezondheidsinformatie een punt van aandacht. 
 

Over het toezicht

De Inspectie houdt sinds 2014 toezicht op begeleide uitzettingen en constateerde steeds dat die, ondanks enkele kritische noten, in de regel goed verlopen. Sinds 2021 hanteert zij het nationaal toezichtsmodel dat zich richt op thematisch onderzoek, waar het toezicht op individuele terugkeeroperaties een onderdeel van is. 


Zie de Jaarbrief terugkeer vreemdelingen 2021 | Brief | Inspectie Justitie en Veiligheid (inspectie-jenv.nl) en het Addendum bij de Jaarbrief terugkeer 2021 | Publicatie | Inspectie Justitie en Veiligheid (inspectie-jenv.nl).
Jaarbrief terugkeer vreemdelingen 2021 | Tweede Kamer der Staten-Generaal


Zie ook:
Inspectie JenV: uitzettingen verlopen in de regel goed | Nieuwsbericht | Dienst Terugkeer en Vertrek