Wetsvoorstel gedwongen (corona)test voor vreemdelingen die moeten terugkeren in consultatie

Vandaag is het wetsvoorstel over gedwongen afname van een (corona)test voor vreemdelingen die moeten terugkeren in consultatie gegaan. Gedwongen afname moet voorkomen dat vreemdelingen hun terugkeer kunnen frustreren door niet mee te werken aan een test voor ernstige en besmettelijke ziektes, waaronder corona. Om dit te regelen wordt in de Vreemdelingenwet 2000 een wettelijke grondslag gecreëerd.

Ruim veertig landen van herkomst stellen nog altijd een negatieve coronatest verplicht bij de terugkeer van inwoners. Nu gebeurt het vaak dat vreemdelingen die moeten terugkeren, weigeren zich te laten testen. Dit wetsvoorstel regelt dat in het uiterste geval dan een gedwongen test afgenomen mag worden. De wet maakt het mogelijk om ook bij toekomstige uitbraken van ernstige en besmettelijke ziektes een testverplichting op te leggen als dat noodzakelijk is voor terugkeer.

Gevolgen van testweigering

Uit cijfers van de Dienst Terugkeer en Vertrek blijkt dat er in 2021 en 2022 totaal 1.940 vluchten geannuleerd zijn, omdat vreemdelingen weigerden medewerking te verlenen aan een voor vertrek noodzakelijke afname van een coronatest. Als gevolg van testweigeringen zijn in 2021 en 2022 bovendien 780 uiterste overdrachtsdata in Dublinzaken verlopen. Dit betekent dat Nederland in die gevallen verantwoordelijk werd voor de behandeling van betrokken asielaanvragen.

Consultatie en verdere proces

Het wetsvoorstel gedwongen testen bij vertrek gaat voor acht weken in internetconsultatie. Belanghebbenden worden hiermee in de gelegenheid gesteld om te reageren op het wetsvoorstel. Voor meer informatie over een internetconsultatie, zie de Veelgestelde vragen op de site.

Na afloop van de consultatieperiode worden alle reacties bekeken en wordt het wetsvoorstel eventueel op bepaalde onderdelen nog aangepast. Ook zal de Raad van State nog advies uitbrengen voordat het wetsvoorstel naar de Ministerraad verzonden kan worden. Nadat de Ministerraad akkoord is zal het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend kunnen worden ter parlementaire behandeling.

Het wetsvoorstel zelf is te vinden bij ‘Relevante documenten’ op de pagina van de internetconsultatie.