De nieuwe VreemdelingenVisie staat online

De eerste editie van VreemdelingenVisie van dit jaar staat online. In dit nummer onder meer aandacht voor de voorlichting over het remigratiebeleid en een terugkeerverhaal vanuit de LVV.

Beeld: ©DT&V

Een overzicht van de inhoud:

’Het loont om als IND in de landen zélf te zijn’

Dit voorjaar voerden IND en COA een hervestigingsmissie uit naar Kenia. Ook sloot de IND aan bij een werkbezoek van de DT&V aan Ethiopié. Wat gebeurt er tijdens zo’n samenwerking over de grens? En wat is de rol van de Immigration Liaison Officer (ILO) van de IND?

Lees meer

COA en EUAA: ‘Verrijkend om nationaliteiten bij elkaar te brengen’

Het COA krijgt sinds afgelopen zomer ondersteuning van The European Union Agency for Asylum (EUAA). En dat is voor het eerst.

Lees meer

‘We moeten serieus bekijken hoe AI ons werk makkelijker kan maken’

De nieuwste toepassingen van Artificial Intelligence (AI), met ChatGPT als het bekendste voorbeeld, openen een wereld aan mogelijkheden. Wat zijn de kansen en risico’s voor Europese migratiediensten?

Lees meer

Vanuit de LVV terug naar Oeganda

Als de asielaanvraag van Dembe wordt afgewezen, blijft hij zich focussen op zijn procedure. Dit verandert als hij in de Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) in Amsterdam wordt aangemeld voor een toekomstoriëntatietraject.

Lees meer

‘Dat alle nareizigers nu naar Zevenaar gaan, scheelt enorm’

De verwachting is dat er dit jaar weer meer asielzoekers en nareizigers naar Nederland komen. Daarom is de aanmelding van nareizigers verplaatst naar de IND-locatie in Zevenaar.

Lees meer

Samenwerken bij voorlichting aan ‘derdelanders’ uit Oekraïne

Tot en met 4 maart 2023 gold het remigratiebeleid voor niet-Oekraïense vluchtelingen uit Oekraïne, de zogenaamde derdelanders. Daarbij was de eerste vraag voor DT&V: hoe komen we in contact met de doelgroep? Samenwerking met onder meer gemeenten en VluchtelingenWerk Nederland bleek het antwoord.

Lees meer

Leg mij nou eens uit: Waarom wonen gezinnen soms lang op een gezinslocatie?

De gezinslocaties zijn er voor mensen die Nederland moeten verlaten. In de praktijk verblijven gezinnen hier vaak lang. Een deel van de kinderen is er zelfs geboren. Hoe komt dat?

Lees meer