Opnieuw remigratiebeleid voor derdelanders uit Oekraïne

Tussen juni en augustus 2023 geldt opnieuw het remigratiebeleid voor derdelanders met een (tijdelijke) verblijfsvergunning in Oekraïne die naar Nederland zijn gevlucht. Met het remigratiebeleid kunnen zij een aanvraag doen voor extra ondersteuning voor vertrek uit Nederland.

Met het remigratiebeleid krijgen derdelanders met een (tijdelijke) verblijfsvergunning in  Oekraïne die vóór 19 juli 2022 in Nederland ingeschreven stonden in de Basisregistratie Personen (BRP), ondersteuning en een financiële bijdrage bij terugkeer. Deze hulp is bedoeld om een toekomst op te bouwen in hun land van herkomst, dan wel een land buiten de Europese Unie waar hun verblijf duurzaam is geborgd. 

De remigratieondersteuning bestaat uit:

  • Advies en informatie over remigratie
  • Vliegticket voor een enkele reis
  • Begeleiding bij vertrek op luchthaven Schiphol
  • Een eenmalige financiële bijdrage:
    - € 5000 per persoon bij aanmelding in de periode van 1 juni tot en met 30 juni 2023 en uitreis binnen één maand na aanmelding. Het bedrag wordt ontvangen bij vertrek op luchthaven Schiphol.
    - € 2000 per persoon bij aanmelding in de periode van 1 juli tot en met 31 juli 2023 en uitreis binnen één maand na aanmelding. Het bedrag wordt ontvangen bij vertrek op luchthaven Schiphol.

Stimuleren vrijwillig vertrek

Het remigratiebeleid werd eind 2022 voor het eerst uitgevoerd. Het beleid is bedoeld om derdelanders uit Oekraïne die daar een tijdelijk verblijfsrecht hadden voor bijvoorbeeld studie of werk, actief te stimuleren vrijwillig te vertrekken vóórdat de RTB voor velen van hen zou aflopen. Dit om te voorkomen dat deze groep in de asielprocedure terecht zou komen en daarmee een beroep zou doen op de toch al schaarse asielopvang in Nederland. In maart van dit jaar besloot het kabinet dat deze derdelanders nog tot 4 september 2023 in Nederland mogen verblijven onder de RTB. Vanaf dat moment hebben zij niet meer dezelfde rechten als vluchtelingen uit Oekraïne. 

Meer informatie

Zie voor de voorwaarden van het remigratiebeleid en het aanvraagformulier de actiepagina op de website van de DT&V. Deze is rechtstreeks te bereiken via https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/remigratiebeleid.