Staat van Migratie 2024: stappen gezet naar grip op migratie  

De vierde editie van de Staat van Migratie is door het demissionair kabinet op 14 juni 2024 naar de Tweede en Eerste Kamer gestuurd. In deze rapportage staan feiten en cijfers over de volle breedte van migratie, inclusief terugkeer. Ook zijn de belangrijkste ontwikkelingen in 2023 beschreven. 

In 2023 was er een wereldwijde stijging van migratie. Er kwamen 332.863 mensen naar Nederland. Dat is 17% minder dan in 2022. De afgelopen jaren kwam ruim de meerderheid van de mensen naar Nederland om te werken, studeren of vanwege de liefde. Een relatief klein aandeel kwam voor asiel. Tegelijkertijd was ook 2023 een bewogen migratiejaar met hoge druk op de asielopvang. Ook is vorig jaar het aantal vluchtelingen uit Oekraïne dat in Nederland wordt opgevangen toegenomen van bijna 91.000 naar 110.000. 

Staat van Migratie 2024
Beeld: Rijksoverheid.nl
Staat van Migratie 2024

Samenwerking

Op nationaal en internationaal gebied is door het kabinet gewerkt aan grip op migratie. Zo is Nederland brede migratiepartnerschappen aangegaan met verschillende landen van herkomst. De goede samenwerking met Marokko heeft bijvoorbeeld geleid tot hogere terugkeercijfers. Ook is het nieuwe Europese Asiel- en migratiepact gesloten. Met daarin de voor Nederland belangrijke verplichte screening aan de buitengrenzen en versnelde asiel- en terugkeerprocedures voor mensen die weinig kans op asiel maken. Daarnaast moet het pact zorgen voor meer solidariteit tussen lidstaten. 
Ook is in Nederland extra ingezet op de opvang en huisvesting van statushouders. Bijvoorbeeld via verschillende pilot doorstroomlocaties en de inzet van flexwoningen voor doelgroepen die snel huisvesting nodig hebben. 
 

Over de Staat van Migratie

Migratie kan in de samenleving leiden tot hevige discussies en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Daarom is het belangrijk om te beschikken over feitelijke informatie. De Staat van Migratie geeft een overzicht van hoeveel mensen er naar Nederland komen en weer vertrekken. Maar ook informatie over opvang, huisvesting en inburgering. Migratie is wereldwijd. Daarom biedt de Staat ook informatie over migratie in internationaal en Europees perspectief. 

De Staat van Migratie is een gezamenlijke productie van de ministeries van Justitie en Veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de uitvoeringsorganisaties die betrokken zijn bij migratie, waaronder DTenV. 

Naar de Staat van Migratie 2024