Instroom- en vertrekcijfers

Hierbij actuele cijfers van de DT&V, afgerond op tientallen.

Instroom

Instroom
InstroomINDNPKMarOverige
201813000316010801770
201915640308012602570
2020978023507201820
tot en met juni 202152301090400790
DT&V Brontabel als csv (150 bytes)

Vertrek

Vertrek
VertrekZelfstandig vertrekGedwongenZelfstandig zonder toezicht
2018361026508620
2019446027609660
2020263016506880
tot en met juni 202110708102960
DT&V Brontabel als csv (167 bytes)

Ondersteuning bij zelfstandig vertrek

Ondersteuning bij zelfstandig vertrek 2018 2019 2020
Basisvertrekondersteuning IOM 2.150 3.040 1.820
Herintegratieondersteuning IOM 630
Herintegratieondersteuning OZV-projecten (ngo's) 100

Maandelijkse cijfers zijn te vinden op de site van de IOM.

Bestemming bij aantoonbaar vertrek (zelfstandig en gedwongen)

2018 2019 2020 t/m juni 2021
Land van herkomst 3960 4340 2.740 1.170
Dublin-lidstaat 1850 2420 1.280 570
Ander land 460 450    250 140
Totaal 6270 7210  4.280 1.880

Top 5 nationaliteiten instroom

2018 2019 2020 t/m juni 2021
1 Albanese Nigeriaanse Nigeriaanse Nigeriaanse
2 Marokkaanse Marokkaanse Marokkaanse Iraanse
3 Algerijnse Moldavische Algerijnse Algerijnse
4 Iraakse Algerijnse Syrische Marokkaanse
5 Syrische Iraakse Iraanse Syrische

Top 5 nationaliteiten vertrek

2018 2019 2020 t/m juni 2021
1 Albanese Marokkaanse Nigeriaanse Algerijnse
2 Marokkaanse Nigeriaanse Marokkaanse Marokkaanse
3 Iraakse Moldavische Algerijnse Nigeriaanse
4 Afghaanse Algerijnse Syrische Syrische
5 Algerijnse Iraakse Iraakse Albanese

Inbewaringstellingen

2018 2019 2020 t/m juni 2021
Artikel 59 (onrechtmatig in Nederland) 3.300  3.720 2.320 1.440
Artikel 6 (grensdetentie)     340     240    230 100
Totaal  3.640  3.960  2.550 1.540

Vertrek vanuit bewaring

2018 2019 2020
Zelfstandig vertrek   376   548   377
Gedwongen vertrek 1.886 1.948 1.169
Zelfstandig vertrek zonder toezicht    786    813    714
Totaal 3.048 3.309 2.260

Vertrek uit de Penitentiaire Inrichting

(VRIS: Vreemdelingen in Strafrecht)

NB: In vertrek uit bewaring en vertrek uit de Penitentiaire Inrichting (VRIS) zitten dubbelingen, veroorzaakt door vreemdelingen die na hun detentie nog korte tijd in bewaring hebben gezeten alvorens ze zijn uitgestroomd.

2018 2019 2020 t/m juni 2021
Zelfstandig vertrek 60 70 90 60
Gedwongen vertrek 830 870 540 270
Zelfstandig vertrek zonder toezicht 250 250 320 150
Totaal 1.140 1.190 950 480

Laissez-passers

N.B. Ingetrokken verzoeken en vastgestelde nationaliteiten kunnen betrekking hebben op verzoeken die zijn ingediend in het voorgaande jaar.
2018 2019 2020 t/m juni 2021
Ingediende verzoeken 3.280 3.140 2.020 890
Ingetrokken verzoeken 1.960 1.780 1.000 340
Nationaliteit vastgesteld 1.840 1.750 1.280 410

Geboekte vluchten

2018 2019 2020
Geannuleerde vluchten 3.262 4.069 2.293
Niet-geannuleerde vluchten 3.410 3.811 2.134
Totaal aantal geboekte vluchten 4.427

Meer informatie

Zie voor actuele gegevens:
Maandelijks overzicht van de belangrijkste asiel- en migratiecijfers

De cijfers van de DT&V op https://data.overheid.nl:

https://data.overheid.nl/dataset/immigratie-dtenv-vertrek

https://data.overheid.nl/dataset/migratieketen-vertrek-dt-v-identiteitsvaststelling-en-reisdocumenten-verzoeken1

De rapportages vreemdelingenketen

Vragen? Kijk verder op www.dtenv.nl of mail naar info@dtv.minvenj.nl