Instroom- en vertrekcijfers

Hierbij actuele cijfers van de DT&V, afgerond op tientallen. Door de toegepaste afronding kunnen de totalen beperkt afwijken (max 10) ten opzichte van de som van de getoonde aantallen in een tabel.

Instroom

Instroom
InstroomINDNPKMarOverige
201813000316010801770
201915640308012602570
2020978023507201820
2021920023208801440
tot en met juli 2022323014704601230
DT&V Brontabel als csv (176 bytes)

Vertrek

Vertrek
VertrekZelfstandig vertrekGedwongenZelfstandig zonder toezicht
2018361026508620
2019446027609660
2020263016506880
2021210016305600
tot en met juli 202212009802520
DT&V Brontabel als csv (188 bytes)

Ondersteuning bij zelfstandig vertrek

Ondersteuning bij zelfstandig vertrek 2018 2019 2020 2021
Basisvertrekondersteuning IOM 2150 3040 1820 1502
Herintegratieondersteuning IOM 630 601
Herintegratieondersteuning OZV-projecten (ngo's) 100 130

Maandelijkse cijfers zijn te vinden op de site van de IOM.

Bestemming bij aantoonbaar vertrek (zelfstandig en gedwongen)

2018 2019 2020 2021 t/m juli 2022
Land van herkomst 3960 4340 2740 2620 1420
Dublin-lidstaat 1850 2420 1.280 850 420
Ander land 460 450    250 260 350
Totaal 6270 7210  4280 3730 2190

Top 5 nationaliteiten instroom

2018 2019 2020 2021 t/m juli 2022
1 Albanese Nigeriaanse Nigeriaanse Nigeriaanse Marokkaanse
2 Marokkaanse Marokkaanse Marokkaanse Marokkaanse Algerijnse
3 Algerijnse Moldavische Algerijnse Iraanse Nigeriaanse
4 Iraakse Algerijnse Syrische Algerijnse Syrische
5 Syrische Iraakse Iraanse Syrische Oekraïense

Top 5 nationaliteiten vertrek

2018 2019 2020 2021 t/m juli 2022
1 Albanese Marokkaanse Nigeriaanse Marokkaanse Algerijnse
2 Marokkaanse Nigeriaanse Marokkaanse Algerijnse Marokkaanse
3 Iraakse Moldavische Algerijnse Nigeriaanse Nigeriaanse
4 Afghaanse Algerijnse Syrische Albanese Albanese
5 Algerijnse Iraakse Iraakse Syrische Syrische

Inbewaringstellingen

2018 2019 2020 2021 t/m juli 2022
Artikel 59 (onrechtmatig in Nederland) 3300  3720 2320 2880 1570
Artikel 6 (grensdetentie)     340     240    230 310 200
Totaal  3640  3960  2550 3190 1760

Vertrek vanuit bewaring

2018 2019 2020 2021 t/m juli 2022
Zelfstandig vertrek   380   550   380

420

120
Gedwongen vertrek 1890 1950 1170 1070 690
Zelfstandig vertrek zonder toezicht    790    810    710 730 390
Totaal 3050 3310 2260 2220 1200

Vertrek uit de Penitentiaire Inrichting

(VRIS: Vreemdelingen in Strafrecht)

NB: In vertrek uit bewaring en vertrek uit de Penitentiaire Inrichting (VRIS) zitten dubbelingen, veroorzaakt door vreemdelingen die na hun detentie nog korte tijd in bewaring hebben gezeten alvorens ze zijn uitgestroomd.

2018 2019 2020 2021 t/m juli 2022
Zelfstandig vertrek 60 70 90 110 50
Gedwongen vertrek 830 870 540 630 340
Zelfstandig vertrek zonder toezicht 250 250 320 300 170
Totaal 1.140 1.190 950 1040 560

Laissez-passers

N.B. Ingetrokken verzoeken en vastgestelde nationaliteiten kunnen betrekking hebben op verzoeken die zijn ingediend in het voorgaande jaar.
2018 2019 2020 2021 t/m juli 2022
Ingediende verzoeken 3280 3140 2020 1960 1180
Ingetrokken verzoeken 1960 1780 1000 720 620
Nationaliteit vastgesteld 1840 1750 1280 760 430

Geboekte vluchten

2018 2019 2020 2021 t/m juli 2022
Geannuleerde vluchten 3260 4070 2290 3100 1450
Niet-geannuleerde vluchten 3410 3810 2130 1870 1220
Totaal aantal geboekte vluchten 6670 7880 4430 4970 2670

Meer informatie

Zie voor actuele gegevens:
Maandelijks overzicht van de belangrijkste asiel- en migratiecijfers

De cijfers van de DT&V op https://data.overheid.nl:

https://data.overheid.nl/dataset/immigratie-dtenv-vertrek

https://data.overheid.nl/dataset/migratieketen-vertrek-dt-v-identiteitsvaststelling-en-reisdocumenten-verzoeken1

De rapportages vreemdelingenketen

Het rapport 'Stand van de uitvoering'

Vragen? Kijk verder op www.dtenv.nl of mail naar info@dtv.minvenj.nl