Instroom- en vertrekcijfers

Hierbij actuele cijfers van de DT&V, afgerond op tientallen. Door de toegepaste afronding kunnen de totalen beperkt afwijken (max 10) ten opzichte van de som van de getoonde aantallen in een tabel. Zie voor een toelichting op de verschillende soorten vertrek de infographic over het terugkeerproces.

Instroom

Instroom
InstroomINDNPKMarOverige
201813000316010801770
201915640308012602570
2020978023507201820
2021920023208801440
2022659024508402740
tot en met juli 2023629016005201420
DT&V Brontabel als csv (201 bytes)

Vertrek

Vertrek
VertrekZelfstandig vertrekGedwongenZelfstandig zonder toezicht
2018361026508620
2019446027609660
2020263016506880
2021210016305600
2022245018504310
tot en met juli 2023191013402620
DT&V Brontabel als csv (210 bytes)

Ondersteuning bij zelfstandig vertrek

Ondersteuning bij zelfstandig vertrek 2018 2019 2020 2021 2022
Basisvertrekondersteuning IOM 2150 3040 1820 1502 1514
Herintegratieondersteuning IOM 630 601 844
Herintegratieondersteuning OZV-projecten (ngo's) 100 130 120

Maandelijkse cijfers zijn te vinden op de site van de IOM.

Bestemming bij aantoonbaar vertrek (zelfstandig en gedwongen)

2018 2019 2020 2021 2022 tot en met juli 2023
Land van herkomst 3960 4340 2740 2620 2750 2130
Dublin-lidstaat 1850 2420 1.280 850 970 830
Ander land 460 450    250 260 580 300
Totaal 6270 7210  4280 3730 4300 3250

N.B. In verband met een correctie in de onderverdeling van vertrek naar een Dublin-lidstaat of ander land kunnen de in de periode augustus 2022 tot en met maart 2023 getoonde cijfers afwijken van de nu getoonde cijfers over het uitstroomjaar 2022. De uitstroomtotalen klopten wel.

Top 5 nationaliteiten instroom

2018 2019 2020 2021 2022 tot en met juli 2023
1 Albanese Nigeriaanse Nigeriaanse Nigeriaanse Marokkaanse Marokkaanse
2 Marokkaanse Marokkaanse Marokkaanse Marokkaanse Syrische Syrische
3 Algerijnse Moldavische Algerijnse Iraanse Nigeriaanse Algerijnse
4 Iraakse Algerijnse Syrische Algerijnse Algerijnse Nigeriaanse
5 Syrische Iraakse Iraanse Syrische Oekraïense Indiase

Top 5 nationaliteiten vertrek

2018 2019 2020 2021 2022 tot en met juli 2023
1 Albanese Marokkaanse Nigeriaanse Marokkaanse Marokkaanse Algerijnse
2 Marokkaanse Nigeriaanse Marokkaanse Algerijnse Algerijnse Marokkaanse
3 Iraakse Moldavische Algerijnse Nigeriaanse Nigeriaanse Nigeriaanse
4 Afghaanse Algerijnse Syrische Albanese Syrische Syrische
5 Algerijnse Iraakse Iraakse Syrische Oekraïense Poolse

Inbewaringstellingen

2018 2019 2020 2021 2022 tot en met juli 2023
Artikel 59 (onrechtmatig in Nederland) 3300  3720 2320 2880 2580 1900
Artikel 6 (grensdetentie)     340     240    230 310 340 310
Totaal  3640  3960  2550 3190 2920 2210

Vertrek vanuit bewaring

2018 2019 2020 2021 2022 tot en met juli 2023
Zelfstandig vertrek   380   550   380

420

170 170
Gedwongen vertrek 1890 1950 1170 1070 1300 990
Zelfstandig vertrek zonder toezicht    790    810    710 730 620 370
Totaal 3050 3310 2260 2220 2090 1540

Vertrek uit de Penitentiaire Inrichting

(VRIS: Vreemdelingen in Strafrecht)

NB: In vertrek uit bewaring en vertrek uit de Penitentiaire Inrichting (VRIS) zitten dubbelingen, veroorzaakt door vreemdelingen die na hun detentie nog korte tijd in bewaring hebben gezeten alvorens ze zijn uitgestroomd.

2018 2019 2020 2021 2022 tot en met juli 2023
Zelfstandig vertrek 60 70 90 110 90 90
Gedwongen vertrek 830 870 540 630 620 410
Zelfstandig vertrek zonder toezicht 250 250 320 300 270 150
Totaal 1.140 1.190 950 1040 970 650

Laissez-passers

N.B. Ingetrokken verzoeken en vastgestelde nationaliteiten kunnen betrekking hebben op verzoeken die zijn ingediend in het voorgaande jaar.
2018 2019 2020 2021 2022 tot en met juli 2023
Ingediende verzoeken 3280 3140 2020 1960 1850 1250
Ingetrokken verzoeken 1960 1780 1000 720 1020 370
Nationaliteit vastgesteld 1840 1750 1280 760 760 430

Geboekte vluchten

2018 2019 2020 2021 2022 tot en met juli 2023
Geannuleerde vluchten 3260 4070 2290 3100 2550 1680
Niet-geannuleerde vluchten 3410 3810 2130 1870 2230 1900
Totaal aantal geboekte vluchten 6670 7880 4430 4970 4780 3580

Meer informatie

Zie voor actuele gegevens:
Maandelijks overzicht van de belangrijkste asiel- en migratiecijfers

De cijfers van de DT&V op https://data.overheid.nl:

https://data.overheid.nl/dataset/immigratie-dtenv-vertrek

https://data.overheid.nl/dataset/migratieketen-vertrek-dt-v-identiteitsvaststelling-en-reisdocumenten-verzoeken1

De Staat van Migratie 2022

Het rapport 'Stand van de uitvoering'

Vragen? Kijk verder op www.dtenv.nl of mail naar info@dtv.minvenj.nl