Instroom- en vertrekcijfers

Hierbij actuele cijfers van de DT&V, afgerond op tientallen. Door de toegepaste afronding kunnen de totalen beperkt afwijken (max 10) ten opzichte van de som van de getoonde aantallen in een tabel.

Instroom

Instroom
InstroomINDNPKMarOverige
201813000316010801770
201915640308012602570
2020978023507201820
2021920023208801440
tot en met oktober 2022522020406601940
DT&V Brontabel als csv (179 bytes)

Vertrek

Vertrek
VertrekZelfstandig vertrekGedwongenZelfstandig zonder toezicht
2018361026508620
2019446027609660
2020263016506880
2021210016305600
tot en met oktober 2022193015103590
DT&V Brontabel als csv (192 bytes)

Ondersteuning bij zelfstandig vertrek

Ondersteuning bij zelfstandig vertrek 2018 2019 2020 2021
Basisvertrekondersteuning IOM 2150 3040 1820 1502
Herintegratieondersteuning IOM 630 601
Herintegratieondersteuning OZV-projecten (ngo's) 100 130

Maandelijkse cijfers zijn te vinden op de site van de IOM.

Bestemming bij aantoonbaar vertrek (zelfstandig en gedwongen)

2018 2019 2020 2021 t/m oktober 2022
Land van herkomst 3960 4340 2740 2620 2190
Dublin-lidstaat 1850 2420 1.280 850 640
Ander land 460 450    250 260 620
Totaal 6270 7210  4280 3730 3440

Top 5 nationaliteiten instroom

2018 2019 2020 2021 t/m oktober 2022
1 Albanese Nigeriaanse Nigeriaanse Nigeriaanse Marokkaanse
2 Marokkaanse Marokkaanse Marokkaanse Marokkaanse Syrische
3 Algerijnse Moldavische Algerijnse Iraanse Algerijnse
4 Iraakse Algerijnse Syrische Algerijnse Nigeriaanse
5 Syrische Iraakse Iraanse Syrische Oekraïense

Top 5 nationaliteiten vertrek

2018 2019 2020 2021 t/m oktober 2022
1 Albanese Marokkaanse Nigeriaanse Marokkaanse Marokkaanse
2 Marokkaanse Nigeriaanse Marokkaanse Algerijnse Algerijnse
3 Iraakse Moldavische Algerijnse Nigeriaanse Nigeriaanse
4 Afghaanse Algerijnse Syrische Albanese Syrische
5 Algerijnse Iraakse Iraakse Syrische Oekraïense

Inbewaringstellingen

2018 2019 2020 2021 t/m oktober 2022
Artikel 59 (onrechtmatig in Nederland) 3300  3720 2320 2880 2160
Artikel 6 (grensdetentie)     340     240    230 310 270
Totaal  3640  3960  2550 3190 2430

Vertrek vanuit bewaring

2018 2019 2020 2021 t/m oktober 2022
Zelfstandig vertrek   380   550   380

420

150
Gedwongen vertrek 1890 1950 1170 1070 1070
Zelfstandig vertrek zonder toezicht    790    810    710 730 530
Totaal 3050 3310 2260 2220 1740

Vertrek uit de Penitentiaire Inrichting

(VRIS: Vreemdelingen in Strafrecht)

NB: In vertrek uit bewaring en vertrek uit de Penitentiaire Inrichting (VRIS) zitten dubbelingen, veroorzaakt door vreemdelingen die na hun detentie nog korte tijd in bewaring hebben gezeten alvorens ze zijn uitgestroomd.

2018 2019 2020 2021 t/m oktober 2022
Zelfstandig vertrek 60 70 90 110 70
Gedwongen vertrek 830 870 540 630 510
Zelfstandig vertrek zonder toezicht 250 250 320 300 220
Totaal 1.140 1.190 950 1040 800

Laissez-passers

N.B. Ingetrokken verzoeken en vastgestelde nationaliteiten kunnen betrekking hebben op verzoeken die zijn ingediend in het voorgaande jaar.
2018 2019 2020 2021 t/m oktober 2022
Ingediende verzoeken 3280 3140 2020 1960 1550
Ingetrokken verzoeken 1960 1780 1000 720 780
Nationaliteit vastgesteld 1840 1750 1280 760 680

Geboekte vluchten

2018 2019 2020 2021 t/m oktober 2022
Geannuleerde vluchten 3260 4070 2290 3100 2130
Niet-geannuleerde vluchten 3410 3810 2130 1870 1770
Totaal aantal geboekte vluchten 6670 7880 4430 4970 3900

Meer informatie

Zie voor actuele gegevens:
Maandelijks overzicht van de belangrijkste asiel- en migratiecijfers

De cijfers van de DT&V op https://data.overheid.nl:

https://data.overheid.nl/dataset/immigratie-dtenv-vertrek

https://data.overheid.nl/dataset/migratieketen-vertrek-dt-v-identiteitsvaststelling-en-reisdocumenten-verzoeken1

De Staat van Migratie 2022

Het rapport 'Stand van de uitvoering'

Vragen? Kijk verder op www.dtenv.nl of mail naar info@dtv.minvenj.nl