Instroom- en vertrekcijfers

Hierbij actuele cijfers van de DT&V, afgerond op tientallen.

Instroom

Instroom
InstroomINDNPKMarOverige
201813000316010801770
201915640308012602570
2020978023507201820
tot en met augustus 202168101490540980
DT&V Brontabel als csv (154 bytes)

Vertrek

Vertrek
VertrekZelfstandig vertrekGedwongenZelfstandig zonder toezicht
2018361026508620
2019446027609660
2020263016506880
tot en met augustus 2021136010803890
DT&V Brontabel als csv (172 bytes)

Ondersteuning bij zelfstandig vertrek

Ondersteuning bij zelfstandig vertrek 2018 2019 2020
Basisvertrekondersteuning IOM 2150 3040 1820
Herintegratieondersteuning IOM 630
Herintegratieondersteuning OZV-projecten (ngo's) 100

Maandelijkse cijfers zijn te vinden op de site van de IOM.

Bestemming bij aantoonbaar vertrek (zelfstandig en gedwongen)

2018 2019 2020 t/m augustus 2021
Land van herkomst 3960 4340 2740 1570
Dublin-lidstaat 1850 2420 1.280 690
Ander land 460 450    250 180
Totaal 6270 7210  4280 2440

Top 5 nationaliteiten instroom

2018 2019 2020 t/m augustus 2021
1 Albanese Nigeriaanse Nigeriaanse Nigeriaanse
2 Marokkaanse Marokkaanse Marokkaanse Marokkaanse
3 Algerijnse Moldavische Algerijnse Iraanse
4 Iraakse Algerijnse Syrische Algerijnse
5 Syrische Iraakse Iraanse Syrische

Top 5 nationaliteiten vertrek

2018 2019 2020 t/m augustus 2021
1 Albanese Marokkaanse Nigeriaanse Algerijnse
2 Marokkaanse Nigeriaanse Marokkaanse Marokkaanse
3 Iraakse Moldavische Algerijnse Nigeriaanse
4 Afghaanse Algerijnse Syrische Albanese
5 Algerijnse Iraakse Iraakse Syrische

Inbewaringstellingen

2018 2019 2020 t/m augustus 2021
Artikel 59 (onrechtmatig in Nederland) 3300  3720 2320 1860
Artikel 6 (grensdetentie)     340     240    230 150
Totaal  3640  3960  2550 2010

Vertrek vanuit bewaring

2018 2019 2020 t/m augustus 2021
Zelfstandig vertrek   376   548   377 260
Gedwongen vertrek 1886 1948 1169 750
Zelfstandig vertrek zonder toezicht    786    813    714 470
Totaal 3048 3309 2260 1480

Vertrek uit de Penitentiaire Inrichting

(VRIS: Vreemdelingen in Strafrecht)

NB: In vertrek uit bewaring en vertrek uit de Penitentiaire Inrichting (VRIS) zitten dubbelingen, veroorzaakt door vreemdelingen die na hun detentie nog korte tijd in bewaring hebben gezeten alvorens ze zijn uitgestroomd.

2018 2019 2020 t/m augustus 2021
Zelfstandig vertrek 60 70 90 70
Gedwongen vertrek 830 870 540 380
Zelfstandig vertrek zonder toezicht 250 250 320 190
Totaal 1.140 1.190 950 640

Laissez-passers

N.B. Ingetrokken verzoeken en vastgestelde nationaliteiten kunnen betrekking hebben op verzoeken die zijn ingediend in het voorgaande jaar.
2018 2019 2020 t/m augustus 2021
Ingediende verzoeken 3280 3140 2020 1170
Ingetrokken verzoeken 1960 1780 1000 430
Nationaliteit vastgesteld 1840 1750 1280 490

Geboekte vluchten

2018 2019 2020 t/m augustus 2021
Geannuleerde vluchten 3262 4069 2293 1940
Niet-geannuleerde vluchten 3410 3811 2134 1280
Totaal aantal geboekte vluchten 4427 3220

Meer informatie

Zie voor actuele gegevens:
Maandelijks overzicht van de belangrijkste asiel- en migratiecijfers

De cijfers van de DT&V op https://data.overheid.nl:

https://data.overheid.nl/dataset/immigratie-dtenv-vertrek

https://data.overheid.nl/dataset/migratieketen-vertrek-dt-v-identiteitsvaststelling-en-reisdocumenten-verzoeken1

De rapportages vreemdelingenketen

Vragen? Kijk verder op www.dtenv.nl of mail naar info@dtv.minvenj.nl