Aanvraag medewerking studie en onderzoek 

Regelmatig ontvangt de DT&V verzoeken om informatie beschikbaar te stellen of mee te werken aan interviews ten behoeve van studie en onderzoek. In bepaalde gevallen zijn wij bereid medewerking te verlenen, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. 
 

Medewerking aan studie en onderzoek

Het ministerie van Justitie en Veiligheid ziet de resultaten van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek als onmisbaar voor goed onderbouwd en effectief beleid. De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) streeft er daarom naar om kennis en innovatie te verankeren in het dagelijkse werk van onze medewerkers. 

Hiervoor is een blik van buitenaf vaak waardevol. Daarom staat de DT&V open voor het geven van informatie, het meewerken aan wetenschappelijke onderzoeken of het begeleiden van studenten bij hun afstudeeronderzoek. 

Heeft u een onderzoeksvraag die bij ons past? Hieronder leest u hoe u met ons in contact kan komen. 
 

Aanvraag indienen

Heeft u voor een onderzoek onze medewerking nodig? Dan kunt u via onderstaand formulier een aanvraag indienen. Wel dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen:

  • Het onderzoek moet van voldoende wetenschappelijk verantwoord niveau zijn.
  • De informatie die u zoekt is niet te vinden in (andere) openbare bronnen, zoals op internet of in publicaties
  • De studie of het onderzoek moet uiteraard over ons beleidsterrein gaan (uitvoering terugkeerbeleid).
  • U gaat akkoord met onze voorwaarden over het omgaan met vertrouwelijke informatie volgens de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
  • In het geval van een interview of enquête: er is een gedetailleerde onderzoeksopzet en vragenlijst.

U kunt uw verzoek indienen met onderstaand formulier. Stuur de aanvraag minimaal vier weken van tevoren in. Dan hebben wij voldoende tijd om het verzoek te beoordelen, en om personeel en tijd vrij te maken. 

Aanvraag medewerking studie en onderzoek

Persoonlijke gegevens van de aanvrager
Achtergrond
Informatie
Doet u dit onderzoek alleen of met anderen?(verplicht)
In welke vorm verwacht u medewerking van de DT&V?(verplicht)
Praktisch
Wordt het onderzoek gepubliceerd?(verplicht)
Als het onderzoek wordt gepubliceerd of ingediend bij de onderwijsinstelling, wil de DT&V vooraf inzage en de mogelijkheid tot een feitencheck. Gaat u hiermee akkoord?(verplicht)
Aanvullende vragen en opmerkingen
Bijlage(n)
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Zie hiervoor de privacyverklaring op onze website: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/privacy

Akkoordverklaring(verplicht)