Klachtenregeling

De DT&V staat voor een transparante en humane werkwijze, met respect voor de vreemdeling. Wanneer er toch klachten zijn, dan horen wij dat graag. De DT&V vindt het belangrijk dat de indiener van een klacht zich gehoord voelt én dat we leren van klachten. Zo kunnen we onze bedrijfsvoering verbeteren.

In deze klachtenregeling leggen wij uit hoe de DT&V omgaat met klachten. 

Hoe geeft u een klacht door?

Bespreek uw klacht eerst met de medewerker van de DT&V met wie u te maken heeft. Misschien kan die u direct helpen. Helpt dat niet? U kunt uw klacht ook schrijven in een brief of e-mail. Stuur uw brief naar dit adres:

Dienst Terugkeer en Vertrek
Postbus 164
2501 CD Den Haag

Of e-mail naar: info@dtv.minvenj.nl

Waar moet uw klacht aan voldoen?

Een klacht dient te voldoen aan de volgende vier criteria:

  1. De naam en het adres van de indiener van de klacht;
  2. De dagtekening (datum); 
  3. Een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht;
  4. Een ondertekening door of namens de klager.

Als u namens iemand anders een klacht indient, zorg er dan voor dat u gemachtigd bent om dit te doen en stuur de machtiging mee met uw klacht. 

Behandeling van de klacht

De behandeling van uw klacht bestaat uit de volgende stappen:

  1. De DT&V registreert uw klacht. Hoort uw klacht niet bij de DT&V? Dan sturen we uw klacht door naar de juiste organisatie. U krijgt bericht waarin staat naar welke organisatie we uw klacht hebben doorgestuurd.
  2. U krijgt een ontvangstbevestiging.
  3. De DT&V kijkt waar uw klacht over gaat en of uw klacht compleet is. Als er meer informatie nodig is, dan nemen wij contact met u op.
  4. Binnen 6 weken krijgt u antwoord op uw klacht. 

Wanneer krijgt u antwoord op uw klacht?

Meestal krijgt u binnen 6 weken een antwoord op uw klacht. Soms is er meer tijd nodig voor een antwoord. Dan duurt het maximaal 10 weken voordat u antwoord krijgt.

Wat kunt u doen als u nog niet tevreden bent?

Bent u niet tevreden met het antwoord van de DT&V op uw klacht? Dan kunt u het volgende doen: